50 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 03 februari 2020

Groen varen en vergeten dorpshavens Hogeland

Groen varen langs vergeten dorpshavens, nieuwe kansen voor duurzaam toerisme en extra aandacht voor het cultureel erfgoed van het Hogeland van Groningen.

Groningen beschikt over een groot netwerk van maren (oude vaarwegen) en vergeten dorpshavens. Deze eeuwenoude vaarwegen  verbinden deze dorpen met de stad Groningen en doorsnijden prachtige cultuurlandschappen. Juist dit netwerk van vaarwegen in het Hogeland van Groningen leent zich voor het varen met elektrische boten omdat de afstanden tussen de dorpen klein zijn en de watergangen smal, zodat nooit met hoge snelheid kan worden gevaren. In de afgelopen jaren zijn veel havenkades verbeterd door de uitvoering van infrastructurele projecten. Toch liggen de meeste havens er verlaten bij.

Ik stel daarom voor deze vergeten havens van het Hogeland Groningen meer in de belangstelling te zetten door hun toegankelijkheid te vergroten, met name voor elektrische boten. Het zou een kans voor Groningen  zijn om een netwerk van elektrische laadpunten voor elektrische boten op te zetten en daarmee  de (elektrische) vaarrecreatie  op de Groninger maren te promoten.

Daarnaast wil ik er voor pleiten om ook de vergeten dorpshavens van bijvoorbeeld Godlinze, Westeremden, Sauwerd, Pieterburen en Oldehove (en zo zijn er tientallen) meer onder de aandacht te brengen. Vanuit deze havens zijn uitstekend prachtige monumenten en musea te bezoeken en wandelingen te maken. Wanneer het lokale horeca- en B&B-aanbod zich niet alleen op fietsers en wandelaars zou richten maar ook de bootvaarders zou omarmen, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Vanuit elke haven zou een verwijzing moeten komen naar wandel-, musea-, overnachtings- en horecavoorzieningen.

Dit idee past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Groningen en past binnen de promotie van Groningen als voorloper in de energietransitie. De conventionele in- en buitenboord motoren belasten het milieu met de uitstoot van gassen en olie. Met elektrisch varen wordt de natuur ook minder belast door haar stille manier van voortstuwing.

Het stimuleren van deze vorm van ecotoerisme past  binnen de lange termijn doelstellingen van de provincie Groningen om duurzaam toerisme te stimuleren.

Voor het realiseren van bovenstaand doel, het stimuleren van elektrisch varen langs vergeten dorpshavens, zou ik een samenwerkingsverband opzetten met belanghebbenden. Voor het uitwerken van een masterplan met dit doel is geld nodig. Door de bestaande infrastructuur op het gebied van toerisme, watersport, landschapsbeheer, provinciaal cultureel erfgoed, waterwegbeheer aan elkaar te knopen zijn er nieuwe mogelijkheden te creëren.