39 Idee van: Jack van Dijken Publicatiedatum: 09 maart 2020

Groen Roodeschool

Het woningbestand in de dorpen in onze provincie is gemiddeld genomen oud. Woningen zijn vaak niet zodanig gerenoveerd dat zij kunnen worden verwarmd met een warmtepomp. Eigenaren moeten flink investeren om dit mogelijk te maken. De energietransitie moet voor iedereen technisch en financieel haalbaar zijn.

Dorpswarmtepomp
De Dorpswarmtepomp gaat uit van het lokaal produceren van 100% duurzame warmte, door het combineren van een grote warmtepomp met een warmtenet. Deze centraal in Roodeschool opgestelde warmtepomp produceert warmte met een hoge temperatuur (80°C). Door de lokale opstelling ontstaat een warmtenet met een beperkte leidinglengte. In de woningen hoeft alleen maar een afleverset te worden geplaatst en de aansluiting op de bestaande Cv-installatie.

Keuzes in de energietransitie
Het gaat om nieuwe technische ontwikkelingen die tot nog toe alleen in het buitenland toegepast zijn. Door de omvang zijn ze niet geschikt voor toepassing in individuele woningen, maar wel als collectieve oplossing in een dorp.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel
Het voordeel van HT verwarming is dat bewoners de kans hebben om de isolatieslag uit te stellen. Het nadeel is dat bewoners de isolatieslag nog een paar jaar uitstellen. Hierdoor moet meer elektriciteit worden opgewekt om de tochtige huizen warm te houden.

Locatie
Midden in het dorp ligt de overlaadinstallatie waar al vijftig jaar aardgascondensaat wordt overgeladen in ketelwagens om daarna per trein voor de petrochemische industrie te worden vervoerd. Er wordt al jaren gesproken over verplaatsing. Minister Wiebes heeft aan alle discussies een eind gemaakt. Gemeente Het Hogeland zal het hoofdspoor vinden om de installatie te verplaatsen. Roodeschool wil de vrijgevallen locatie van de overslaginstallatie herbestemmen en de Dorpswarmtepomp hier situeren. Er worden PV-panelen geplaatst. Groene energie zorgt voor de elektriciteitsvoorziening. In de zomerperiode vraagt de Dorpswarmtepomp weinig warmte. Dé manier om wind- en zonnestroom voor lange tijd op te slaan: omzetten in waterstof. Het waterstofgas kan voor onbepaalde tijd in tanks worden opgeslagen totdat we het nodig hebben.

Geen zon en wind, toch stroom
Zo lang de wind waait en de zon schijnt gaat het goed. Of het waterstofgas raakt op. Nu stroomt dagelijks aardgascondensaat door een leiding. Na de verplaatsing van de overslaginstallatie moet de leiding intact blijven. Hier gaat dan waterstof door. Uit onderzoek is gebleken dat de leidingen van Noordgastransport, zowel in zee als op land, geschikt zijn voor het transport van waterstof.

Van argwaan naar draagvlak
De monopolypositie van de warmteleverancier en (angst voor) een hogere energierekening zorgen voor argwaan. Dit zijn de knoppen waaraan gedraaid moet worden om argwaan tegen collectieve warmtevoorzieningen weg te nemen en draagvlak te creëren. Afwijzen dan wel toejuichen van waterstof, warmtenetten en warmtepompen is te simplistisch.