29 Idee van: Emil Smeding Publicatiedatum: 13 januari 2020

Groen Groningen

Op elk stuk braakliggende grond, langs de wegen etc. meer bomen planten (goede bomen en fruitbomen).
Zeker na de laatste tijd waarin er een massale bomenkap was!