1 Idee van: Linda de Vries Publicatiedatum: 17 februari 2020

Groen Groningen

Groen Groningen: de provincie zou moeten inzetten op grootscheepse vergroening van de landbouw. Dit kan de provincie doen door over te schakelen:

  • biologische landbouw met vrije uitloop voor alle dieren,
  • industrieterreinen alleen nog toestaan wanneer eromheen robuuste bosaanplant komt,
  • geen megastallen toestaan;
  • geen woningbouw in groen gebied.

Er moet in Nederland heel veel nieuw bos worden aangeplant om de stikstofcrisis te helpen bezweren, maak daarmee een grote start in Groningen. Om de weilanden en akkers zouden ook bomen en struiken moeten komen om zo ruimte te geven aan natuur. Zet landbouwsubsidies eerlijker in, alleen voor biologisch/ecologisch werkende bedrijven en bedrijfjes (die laatste hebben er recht op maar krijgen ze niet!).