0 Idee van: Mark Veltink Publicatiedatum: 31 maart 2020

Grip op jouw gezondheid

Grip op jouw gezondheid

De komende periode vergrijst Nederland waardoor de zorgbehoefte toeneemt, terwijl tegelijkertijd het benodigde aantal in de zorg werkzame personen daalt. Deze twee ontwikkelingen vragen om creatieve oplossingen. Daar waar de terugtrekkende overheid stelt dat burgers meer zelf moeten doen, is het ook aan burgers om samen de regie te nemen. Wat als we vertrouwen nu als uitgangspunt nemen. Oke, er is een kader, maar laat het aan de belanghebbenden over om misstanden aan te pakken. De beperkte zorgcapaciteit vraagt nu meer dan ooit om een effectieve inzet. Zorg waar het nodig is. Maar, hoe weet je waar zorg het meest nodig is?

Gegevensgerichte zorg, waardevolle zorg

Bij verzekeraars en gemeenten is informatie beschikbaar die op dit moment nagenoeg niet ingezet wordt voor burgers en zorgprofessionals. De technologie biedt mogelijkheden om deze gegevens te gebruiken om op basis van risicoprofielen zorg te leveren, danwel te voorkomen en zeker ook op nieuwe manieren samen te werken. Deze informatie mag reeds ontsloten worden, bijvoorbeeld in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving. Lijkt ons wenselijk dat de elke burger bepaalt met wie deze informatie gedeeld mag worden. Hoewel je je kunt afvragen of dit ook voor declaratiegegevens geldt. Niet alleen leidt het informatiedelen tot het in specifieke gevallen sneller tot de kern komen (bijvoorbeeld geen intake), maar maakt ook nieuwe vormen van samenwerking die zorgaanbieder overstijgend zijn mogelijk. Hiermee verschuift de aandacht naar het gezond houden van de populatie.

Daarnaast kan de energie die verzekeraars en gemeenten nu besteden aan controle dan ingezet worden voor datagedreven toezicht door zorgprofessionals danwel burgers zelf. Controle blijft belangrijk , maar laten we alleen diegene belasten die daarvoor aanleiding hebben gegeven. De uitwerking wat ‘waardevolle’ zorg is maken we dan samen. Focus op wat waardevol zorg is, zet de mens centraal en niet de behandeling. Alles wat je kunt voorkomen hoef je niet te genezen.

Dit is de toukomst.

“Grip op jouw gezondheid” is een initiatief van betrokken burgers die het daadwerkelijk ook willen gaan uitvoeren.