29 Idee van: R.A. (Roel) van der Heijden Publicatiedatum: 19 maart 2020

Goudzoeken voor gezondheid: Datagedreven Preventie

Wij Groningers zitten op een enorme goudmijn. Maar dat goud zit niet in de grond, nee dáár zijn we klaar mee, het staat op onze servers. Data, we hebben er zoveel van dat we bijna niet weten wat we er mee aan moeten. Een ding is zeker, om ons goud te kunnen delven moeten we samenwerken. Want we hebben allemaal stukjes van de schatkaart, allemaal een onderdeel van het gereedschap. Daarom willen wij, Aletta, samen met u een digitaal, coöperatief mijnbedrijf bouwen voor een goude(n) gezondheid.

Een goede toekomst en een goede gezondheid zijn onlosmakelijk verbonden, dat behoeft weinig uitleg. De Aletta Jacobs School of Public Health (samenwerking UMCG, RUG en Hanzehogeschool), kortweg Aletta, faciliteert de uitwisseling van kennis en kunde in het domein van preventie en volksgezondheid. Vanuit de maatschappelijke behoeftes en uitdagingen in Noord-Nederland zetten we samen met onze partners uit verschillende sectoren (overheden, verzekeraars, bedrijven) innovatieve, wederkerige samenwerkingen op die bijdragen aan ‘meer gezonde jaren’. Of het nou over onderwijs, onderzoek, innovatie of activiteiten die op een andere manier waarde voor de samenleving creëren gaat, samen gaan we voor impact.

Het begint bij een gedeelde behoefte. Zo klonk de steeds luidere wens vanuit ons netwerk om beter gebruik te gaan maken van de schat aan data voor preventie. Voor sommigen omdat ze zelf veel data hebben maar hulp nodig hebben daar duiding aan te geven. Voor anderen omdat ze graag toegang zouden willen tot de data die buiten hun bereik liggen of omdat ze innovatieve data-gedreven producten en diensten ontwikkelen maar daar nog gebruikers voor zoeken.

Vanuit deze verschillende behoeften ontsproot het idee voor de coöperatie data-gedreven preventie; een ecosysteem waarin kennis en kunde over gebruik en analyse van populatie data geclusterd worden maar ook de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, en de ontsluiting naar de samenleving gestimuleerd wordt. Zo dragen we niet alleen bij aan het vergroten van onze kennisbasis maar wordt ook het verdienvermogen ten aanzien van de Noordelijke economie gediend.

Het is de toekomst maar we zijn al begonnen. Onder andere met het leggen van een stevige basis door het samenbrengen van (nu nog) nationaal, regionaal, lokaal en institutioneel verkokerde data. Bouwend op deze basisdata-infrastructuur (de Aletta Atlas) gaan we samen met u, partners in Noord-Nederland, het ecosysteem en de data-infrastructuur uitbouwen, ontwikkelen we onderwijsactiviteiten, voeren we (toegepast) onderzoek uit en gaan we innovatie aanjagen.

Onder leiding van de Groningse kennisinstellingen en de Aletta Jacobs School of Public Health als kwartiermaker gaan we samen met regionale overheden, verzekeraars, bedrijfsleven en inwoners op goudjacht. Samen delven we het goud: de data-gedreven, wetenschappelijke onderbouwde inzichten die ons helpen preventieve producten, diensten en interventies vorm te geven.

Samen op jacht voor een gezonde Toukomst. Sluit u zich bij ons aan?

Zie ook: www.rug.nl/aletta/projects