20 Idee van: Rudy Boers Publicatiedatum: 17 maart 2020

Goudvoormekaar: Wonen, Welzijn en Voeding

In Oost-Groningen is de Coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar opgericht. Goudvoormekaar richt zich op drie onderdelen: Wonen, Welzijn en Voeding. Het opzetten van een woongemeenschap in de gemeente Oldambt is nu actueel; de ambitie is meerdere woongemeenschappen te stichten. Deze projectontwikkeling kan alleen tot stand worden gebracht in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en ondersteunende organisaties. Dit vergt deskundige ondersteuning, waarvoor nu financiën ontbreken.

In 2018 hebben we in Oost-Groningen de Coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar opgericht, gevestigd in Winschoten en inmiddels met dertig leden en vele sympathisanten. Goudvoormekaar richt zich op drie onderdelen: Wonen, Welzijn en Voeding.

In de regio Oldambt is sprake van sterke vergrijzing; nu is ongeveer 25 procent van de bevolking 65 jaar en in 2040 is dat 50 procent. Veel van deze ouderen hebben een klein tot midden inkomen en wonen nu in een huur- of koopwoning. We zien dat er in deze regio weinig geschikte betaalbare woningen voor ouderen worden gebouwd. Vooral op het gebied van duurzaamheid, gemeenschapszin en levensloopbestendigheid gebeurt er te weinig.

De woningcorporaties bouwen alleen enkele huurwoningen voor de laagste inkomensgroep; koopwoningen worden mondjesmaat gebouwd en zijn vaak nauwelijks levensloopbestendig. Vastgoedontwikkelaars zien te weinig ‘markt’ om in deze regio te investeren in woningbouw.
Om in onze ‘krimpregio’ aantrekkelijk te kunnen blijven wonen zijn nieuwe innovatieve wooninitiatieven hard nodig! Met gebruik van onder andere regionaal geproduceerde bouwmaterialen (zoals hennep) kan veel meer worden bereikt.

Goudvoormekaar heeft het idee opgevat om een klein wijkje te bouwen met daarin twintig tot dertig (uiteraard levensloopbestendig, met duurzame materialen en energiearm) grondgebonden woningen of eventueel in combinatie met enkele etagewoningen in twee of drie woonlagen. Daarbij horen gemeenschappelijke voorzieningen als een centrale activiteitenruimte met keuken, fitnessruimte en hobbyruimte. Ook een gemeenschappelijke moes- en siertuin met terras behoort tot de wensen.

De gemeenschappelijke ruimten kunnen ook benut worden door een fysiotherapeut, sportmasseur, kapper of pedicure, die zowel door de bewoners van de woongemeenschap als door omwonenden kunnen worden bezocht.
We willen een gemixte groep bewoners, bij voorkeur jong en oud, die zowel koopwoningen als huurwoningen bewonen. En natuurlijk zo betaalbaar mogelijk.

Uitgangspunt van de coöperatie Goudvoormekaar is dat bewoners samen beslissen over het organiseren van wonen, welzijn en voeding. Er zal minder een beroep gedaan worden op de professionele zorg, de bewoners activeren elkaar en eenzaamheid komt hier niet voor.

Goudvoormekaar richt zich nu op één woongemeenschap in de gemeente Oldambt, maar heeft de ambitie hier meerdere woongemeenschappen te stichten. Deze ambitie kan alleen tot stand worden gebracht in nauwe samenwerking met gemeenten en woningcorporaties en ondersteund door de provincie en het Rijk. Met al deze partijen worden nu gesprekken gevoerd.

Projectontwikkeling vergt een deskundige begeleiding en ondersteuning, waar nu de financiering voor ontbreekt en waar soortgelijke initiatieven regelmatig op stuk lopen. Toukomst kan hierin een stimulerende rol en dergelijke initiatieven tot leven te laten komen.