6 Idee van: philip Elsinga Publicatiedatum: 19 maart 2020

Glasvezel voor iedereen in het buitengebied

Glasvezel voor iedereen in het buitengebied; de digitale snelweg moet ook het buitengebied bereiken.

Het project snel internet in het buitengebied gaat uit van 60 % glasvezel kabel en 40 % radio verbinding. Wat nu in de praktijk blijkt bij de uitvoering is dat er toch behoorlijke stukken buitengebied zijn waar geen glasvezel gelegd wordt. Deze gebieden zet je in de toekomst toch op achterstand, omdat radioverbinding met internet eerder beperkingen geeft dan glasvezel. Rodin breedband geeft in een mail naar de bewoners in die gebieden aan dat zelfs met de huidige subsidie glasvezel niet rendabel wordt. Door hier in te investeren geef je deze gebieden echt Toukomst.

Dit probleem speelt nu in het gebied de Winsumermeeden bij Winsum, in de gemeente het Hoogeland. Maar waarschijnlijk gaat dit in veel meer gebieden in de provincie spelen.