199 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 03 maart 2020

Gezonde en kansrijke generatie

Structurele maatschappelijke vraagstukken vragen om structurele oplossingen. Wij kiezen voor een doorbraak. Een grootschalige, langdurige aanpak (door een brede coalitie), zodat alle kinderen gezond kunnen opgroeien en meer perspectief hebben op een kansrijke toekomst. Met op alle scholen in de provincie een verlengde schooldag met een programma voor alle kinderen dat gericht is op bewegen, gezonde voeding, natuureducatie, cultuur en techniek.

Gelijke kansen, een generatie lang
De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Daarom moet onze hele regio een impuls krijgen, zodat iedereen opgroeit in een omgeving die meedoen stimuleert, die helpt bij het maken van gezonde keuzes en waarin iedereen goed voorbereid wordt op een maatschappelijk waardevol leven. Daarvoor nemen we de tijd. We kiezen voor een periode die de politieke cyclus overstijgt en zorgt voor continuïteit: investeer twintig jaar, een generatie lang, in de toekomst van Groningen.

Dagprogrammering
We steken meer tijd en energie in de nieuwe generatie. Dat doen we door in en rond de schooltijden meer werk te maken van bewegen, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, welzijn en de toekomstige arbeidsmarkt. Het betreft aandachtsgebieden die naast het reguliere onderwijsprogramma, kinderen versterken in hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden enzovoorts. Deze toekomstoriëntatie bieden we aan gedurende vijf tot tien extra uren per week. We kiezen voor een doorlopende lijn, te beginnen bij kinderen tussen de nul en vier met een belangrijke rol voor babyopvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouderopvang. Gevolgd door de leeftijden vier tot twaalf jaar op de basisscholen.

Maatwerk en samen
We nemen de tijd en schakelen (lokale) hulptroepen met professionals in om samen met de scholen tot een breder programma te komen, om het reguliere lesprogramma heen. Met maatwerk op elke school. En waarbij de huidige pedagogisch medewerkers en leerkrachten geen extra inzet hoeven te plegen. Dit gaat alleen werken als inwoners, organisaties en ouders betrokken zijn bij deze beweging en meedoen. Allemaal supporters van de toekomstige generatie.

Gezondheid, arbeidsperspectief, leefbaarheid, leren en werken
Goed functioneren, meedoen aan de samenleving, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven zijn aspecten die bijdragen aan een gezonde samenleving. We willen voor alle kinderen positieve gezondheid en arbeidsperspectief, met het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om ieder kind op te laten groeien tot een kansrijke en gezonde generatie.

Samenwerking
In Gezonde en kansrijke generatie werken nu samen: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Noordkwartier, SKSG, GGD, Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, Huis voor de Sport Groningen, HANNN, Menzis, JOGG NL en Centre of Expertise Healthy Ageing. We breiden dit graag uit naar meer partners.

Ter inspiratie: Rotterdam-Zuid.