1 Idee van: katie tedder Publicatiedatum: 31 maart 2020

gezond groen Groningen

GEZOND GROEN GRONINGEN MET TIJDELIJKE STEDENBOUW

Huidige situatie op het Hogeland.

In het grootschalige landschap van het Hogeland zijn door mechanisatie van de akkerbouw veel arbeidsplaatsen verdwenen. Jonge mensen vertrokken, boeren en ouderen bleven achter, zo ontstond een Krimpgebied met leegstand.

Keerpunt

Dit gebied kent licht- noch luchtvervuiling en lijkt herontdekt te worden.Omdat een duidelijke visie ontbreekt zou het huidige proces zomaar gestimuleerd kunnen worden door traditionele stedenbouwkundige plannen om nieuwe bewoners te trekken.

Nieuwe situatie

Het is evident dat iedere provincie zijn uniciteit moet behouden.

Een analyse van de karakteristieken als ligging, grondsoort, landinrichting en cultuur vormt daarom de basis voor een uniek passende ontwikkelingsvisie.

Dit deel van de provincie Groningen is bekend geworden door de onbegrensde graanvelden (De Graanrepubliek) en de geavanceerde teelt van pootaardappels. Grootschalig landschap met grootschalige teeltprogramma’s. Ook hierin wordt heel langzaam een kentering ontdekt. Gedreven door diverse factoren, transformeren meerdere boeren inmiddels hun traditioneel opgezet bedrijf in een biologisch dynamische onderneming.

Boeren zouden financieel gestimuleerd moeten worden om de huidige monocultuur toenemend om te zetten in kleinschaliger biologisch dynamische bedrijfsvoering met een grote biodiversiteit. Deze kleinschalige bedrijfsvoering vergt echter meer menskracht, niet het hele jaar door maar seizoensgebonden.Dit gegeven kan tot een totaal nieuw initiatief leiden.

Voorstel.

In plaats van de woondruk naar het Hogeland te halen, zou op het Hogeland gelegenheid kunnen ontstaan waar de bewoner uit het eivolle westen , periodiek kan helen van de drukte. Ter vervanging van consumptieve reizen naar tropische oorden , zou  men  ’s zomers voor langere periode in tijdelijke accomodaties op het Hogeland kunnen verblijven en in alle ontspanning meewerken aan een heilzaam milieu. Als honorarium voor de werkzaamheden op het land woont men in tijdelijke , demontabele ‘tiny houses’ op lokaties die men zelf mag uitzoeken. Opeens worden verboden plaatsen als b.v. boven op de dijk, aantrekkelijke tijdelijke woonplekken.

Er ontstaat een vorm van “onvoorspelbare stedenbouw”. De “recreërende” landarbeiders bepalen dan in die periode het tijdelijke gezicht van het landschap. De pulserende bedrijvigheid gedurende de zomer zou een zuigende werking kunnen hebben op nevenactiviteiten als workshops , cursussen en sportevenementen. ’s Winters heersen weldadige rust , stilte en ruimte.’s Winters krijgt het Hogeland zijn predicaat weer terug in de leegte.

Deze transformatie van het landschap bevordert niet alleen lokale economie maar is door de helende werking , van landelijk belang.Met een gezamenlijk keurmerk kan een dergelijke invulling op het Hogeland zich markant  ontwikkelen met behoud van authenticiteit en specifieke kwaliteit.