19 Idee van: Reint Brondijk Publicatiedatum: 24 februari 2020

Gezond, comfortabel en duurzaam leven

Voor iedere inwoner van het gebied wordt een persoonlijk Plan van Aanpak voor hun woning gemaakt. Hierin worden de aspecten van comfortabel, veilig, duurzaam (aardgasvrij) benoemd, uitgewerkt met verbeterplan (PvA) en gefaciliteerd met een financiële paragraaf. De kosten van een onafhankelijk, gecertificeerd financieel adviseur worden gefaciliteerd.

Kosten per woning:

  • Scan van de woning met PvA                                                  €    750,00
  • Kosten van financieel adviseur                                                €    750,00
  • Subsidie per woning                                                                 €    250,00
  • Faciliteren renteloze lening ter grootte van max. € 15.000   € 2.250,00
  • Faciliteren gesubsidieerde lening max. € 35.000                   €  1.000,00

De leningen worden (grotendeels) terugbetaald, dus is soort van voorfinancieren. Naast enige organisatiekosten en de subsidiekosten (zie boven) gaat het budget van NPG dus niet volledig verloren. En de organisatiekosten kunnen laag blijven, door dat we (SVn) al ervaring hebben met het opzetten van dergelijke “oplossingen” – zie ook bijvoorbeeld Duurzaam Thuis in Limburg. Kijk ook naar de regeling Aardgasvrij Wonen in gemeente Loppersum. En naar de “brede” regelingen van gemeente Midden-Groningen. En de Asbestregeling van de Provincie Drenthe. Een mix van deze regelingen kunnen zorgen voor een op maat gemaakte regeling die zorgt voor een snelle inzetbaarheid en dus uitvoering.

We hoeven “het wiel niet meer opnieuw uit te vinden”!

Ten behoeve van zakelijke panden (denk aan dorpshuizen, etc. maar ook aan een combi met MKB-winkelier op de hoek) kan een eenvoudig aansluitende extra module worden ontwikkeld.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) helpt jullie graag verder. Mogelijk in een combi met SNN voor het aanvraagtraject, zodat ook het gemeentelijk apparaat niet wordt belast.