16 Idee van: Hendrik Jan Oterdoom Publicatiedatum: 28 januari 2020

Getijden delta Eems-Dollard

Een dijk met waterkrachtcentrale tussen Eemshaven en Noord Duitsland levert een enorme hoeveelheid energie/ waterstof op en bespaart vele kilometers dijkonderhoud. Daarmee geeft het een boost aan de Noord-Nederlandse infrastructuur.

Het idee bestaat uit de aanleg van een dijk/ waterkering tussen de Eemshaven en Noord Duitsland, met als doel de Eems-Dollard verder te ontwikkelen als natuurgebied en de bewoners te beschermen tegen tegen overstromingen bij stormvloed en harde noordwesterwind.

Tevens moet de dijk fungeren als transportverbinding tussen Noord-Nederland, en Noord Duitsland en Scandinavië door er een vierbaansweg en fietspad overheen te leggen. De Eemshaven sluit uitstekend aan op de N33, die nu bijna vierbaans is. Dit geeft de noordelijke infrastructuur en enorme boost.

Dit wordt versterkt door op deze dijk een waterkrachtcentrale te bouwen, die aangedreven wordt middels het tijverschil eb en vloed. Deze elektrische energie – verkregen door eb en vloed – wordt omgezet in waterstof. Doordat de Eems steeds moeilijker bevaarbaar wordt doordat het dichtslibt, zullen de sterk vervuilende oliegestookte cruisechepen uit Papenburg vroeg of laat hun toevlucht moeten zoeken in de Eemshaven.
Eemshaven en de Meijerwerf zijn dan de eerste haven en scheepswerf ter wereld waar (cruise)schepen waterstof kunnen tanken. Een tweede werf die ook schepen op waterstof bouwt, zal spoedig volgen. De werven moeten aan de kant van Eemshaven komen, omdat de overkant beschermd natuurgebied is.

Een ander heel groot voordeel van de getijdendijk is de besparing op dijkonderhoud, totaal ongeveer honderd kilometer. Dijkverzwaring kost bijna een miljoen euro per kilometer.

Ook de natuur zal zich meer kunnen ontwikkelen.