1 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 27 maart 2020

Found It!Verbind Bespaar Verduurzaam

Is er geen behoefte aan het nemen van een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling van en in de stad, met als oplossing een zoekmachine op maat?

Bedrijven, aanbieders, ZZP’ers zijn vaak op zoek naar werk. Maar hoe komen ze aan werk? Wanneer iemand introvert is of weinig feeling heeft met internet kan, loopt diegene al snel vast, terwijl om de hoek van de straat net iemand op zoek is naar diegene. Men kan zich aanmelden op werkspot. Echter is dat aardig (internet) arbeidsintensief, duur en moet men nog maar eens zien of ze de opdracht wel krijgen.

Omdat men te breed en niet meer locaal zoekt, komen bedrijven al snel niet meer uit de stad maar van buiten de stad of zelfs de provincie. Dit resulteert tot langere reistijden, files, hogere kosten voor de klant en meer CO2-uitstoot voor ons milieu.

 

Een goede maatregel om duurzaamheid te bevorderen zou dus bijvoorbeeld zijn te investeren in een locale zoekmachine en het bewuster maken van bewoners en de bedrijven. Een locale zoekmachine is duurzaamheid ten top; hoe bewuster en lokaler men zoekt des te duurzamer. En het bespaart beide partijen zeker.

Mobiliteit zorgt gemiddeld voor ca. 20% van de CO2-uitstoot. Als je resultaten wilt boeken met klimaatbeleid is het dus essentieel om ook te werken aan de reductie van CO2 door verkeer & vervoer. Het mooie is dat veel maatregelen tegelijk ook kunnen bijdragen aan de verbetering van luchtkwaliteit en/of bereikbaarheid.

Het is niet langer maatschappelijk verantwoord om een bedrijf uit een andere provincie een opdracht te laten uitvoeren, terwijl een locaal bedrijf de opdracht ook zou kunnen uitvoeren.