5 Idee van: Aldert Zijlstra Publicatiedatum: 31 januari 2020

Fonds kleine ondernemers Noordoost-Groningen

Er zou een fonds moeten komen voor jonge en kleine zelfstandigen, om de financieringskloof van de banken op te vangen. Daarnaast moet duidelijker kenbaar worden waar jonge/kleine zelfstandigen kunnen aankloppen voor financiering. Een investeringsfonds à la Wouter Bos, maar dan met een lokaal karakter. 

Jonge (kleine) ondernemers in Noordoost-Groningen hebben moeite met het verkrijgen van financiering voor de start van hun onderneming. Banken willen niet of nauwelijks investeren in Noordoost-Groningen, dat te boek staat als ‘krimpgebied’. De negatieve beeldvorming over de regio speelt daarbij een grote rol.

Dit fonds voor kleine ondernemers geeft jonge mensen de kans om een onderneming te starten en werkgelegenheid te creëren, voor zichzelf en anderen.