4 Idee van: Peter Abbink Publicatiedatum: 23 maart 2020

Fluid landscape

Het idee is om misschien wel de enige, en in ieder geval de grootste beweegbare kaart ter wereld te gaan maken. Een gigantische maquette met beweegbare bodem. Een kaart waarop je elke denkbare ontwikkeling (in verleden, heden en toekomst) in vloeiende bewegingen kan nabootsen. Wilt u de middeleeuwse inpolderingen door de Aduarder monniken laten zien, of smeltende ijskappen van Antarctica? De ontwikkeling van Blauwestad of stedelijke ontwikkelingen in Bagdad? Uw fantasie is de beperkende factor.

 

Wat is het ?
Simpel gezegd: een aantal aan elkaar geschakelde bakken/tafels, met daarin een heleboel staafjes. Die staafjes moeten elk afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen. Bovenop de staafjes één of meer led-lampjes, die elke denkbare kleur moeten kunnen aannemen.
Hiermee ontwikkelen we een grote horizontale 3D tv!

Waarom beweegbaar? Om hoogteverschillen, (golf)bewegingen en overstromingen te kunnen nabootsen.
Waarom die LED-lampjes? Zodat het elke denkbare kleur van het aardoppervlak kan aannemen.

Om een beter beeld te krijgen van mijn idee zie mijn volgende animatie : https://www.youtube.com/watch?v=G5fyRnB8AE0

De in de animatie genoemde website is overigens nog niet af.

Het idee is om het fluid landscape modulair op te bouwen. Waarom modulair? Dan is het makkelijk verplaatsbaar voor tijdelijke opstellingen .

Even voorstellen
Ik ben Peter Abbink, historicus en gepromoveerd op Antarcticabeleid (relatie met klimaatverandering). Ik ben gek op verhalen uit het verleden en ook over de mogelijke toekomst. Ik werk nu als beleidsadviseur toerisme. Dit is een privé initiatief. Ik heb het idee zelf bedacht en door gesprekken met diverse mensen meer uitgewerkt.

Voor wie is het fluid landscape interessant?
Het fluid landscape is voor heel veel doelgroepen interessant. Eigenlijk voor alles en iedereen die veranderingen op kaarten wil (laten) zien. Denk met name aan scholieren (educatie), toeristen, recreanten, (klimaat)wetenschappers, overheden (publiekscommunicatie) en bedrijfsleven (watersector).

Waarom in Groningen ontwikkelen?

  1. Het internationale Expertisecentrum Klimaatadaptatie van de Verenigde Naties is gevestigd in Groningen.
  2. Kan een impuls geven aan zakelijk toerisme.
  3. Kan laten zien waarom in onze provincie – vroeger, vandaag de dag en ook in de toekomst – volop ruimte is voor ontwikkeling, dat pionieren in ons bloed zit, en dat we het op ons eigen manier doen (karakter). Dat we ook veel verder willen kijken dan onze eigen provinciegrenzen. Het fluid landscape kan helpen om de problemen en uitdagingen, overal ter wereld, op een laagdrempelige en spectaculaire manier te verbeelden.
  4. past als Atlas 2.0. in de traditie van de Groningse Bosatlassen.

Logische locaties voor (semi-) permanente opstelling zijn het internationale Klimaatadaptatiecentrum, Blauwestad en ook het Wadden Experience Centre.

Waar staan we nu?
Het project zit nog in de verkennende fase. Heb je zin om hier over mee te denken, samen te werken en/of om te investeren? Laat het mij dan weten.

Hoe groot – en daarmee hoe spectaculair – het fluid landscape wordt, is afhankelijk van de financiële en technische middelen die wij tot onze beschikking krijgen. In theorie kunnen we met enkele duizenden euro’s al een eerste pilot starten.

Last but not least: het fluid landscape past natuurlijk prima bij alle andere initiatieven die gericht zijn op ontwikkelingen, in de breedste zin van het woord. Ik zoek nadrukkelijk de samenwerking.