24 Idee van: Henk van Putten Publicatiedatum: 13 januari 2020

Fietswindtunnel Centrum-Zernike

Het stadsverkeer zou enorm veel soepeler verlopen door een fietswindtunnel tussen Centrum en Zernike

Door de combinatie van veel fietsers en veel gemotoriseerd verkeer neemt de verkeersdruk al jaren toe in de stad. Studenten/ docenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dragen hier substantieel aan bij. Langs het Reitdiep moet het mogelijk zijn om een fietswindtunnel aan te leggen, al dan niet deels onder de grond, al dan niet aan beide zijden van de rivier. Idealiter van Campus tot Plantsoenbrug.

De fietswindtunnel heeft een grote bijdrage aan de toekomst van Groningen, omdat Groningen één van de eerste steden is die zoiets voor elkaar krijgt, het goed is voor het klimaat en de positie van Groningen als fietsstad onderstreept.

Het (al enige tijd bekende) principe wordt hier uitgelegd:
https://www.volkskrant.nl/economie/elke-dag-wind-mee~b7538d4b/