54 Idee van: Marck de Cloet Publicatiedatum: 26 februari 2020

Fietstunnel Foxhol

De onbewaakte spoorwegovergang van Foxhol naar het Natura2000 natuurgebied is om begrijpelijke reden helaas tien jaar geleden afgesloten. Wij zien hier met aanleg van een tunnel veel mogelijkheden voor wandel-en fietsrecreatie en natuurlijk voor inwoners van Foxhol en omgeving.

Ongeveer tien jaar geleden is de onbewaakte spoorwegovergang van het dorp Foxhol naar de Kropswolder buitenpolder en de Westerbroekse Madepolder afgesloten. Pro-rail wil van alle onbewaakte overgangen af, begrijpelijk.

Maar nu moeten we als dorp een heel eind omlopen of fietsen waardoor er in de praktijk veel minder recreatie in het mooie natuurgebied is dan wenselijk. Bovendien zijn er plannen voor een fietsverbinding van Slochteren via een mooie route over het Kerkepad langs de rand van het dorp Foxhol door het groen, door het mooie natuurgebied richting Haren, Paterswolde en Groningen. Tevens zijn er ideeën om een nieuwe wandelroute uit te zetten van Kolham door het groene gedeelte van Foxhol naar de polder richting Groningen.

Alles staat of valt met een verbinding onder het spoor en de Energieweg door. Hier ben ik al lang mee bezig, tot aan gemeente, provincie Groningen en het ministerie aan toe. Iedereen lijkt enthousiast maar het loopt steeds weer vast op geld. En niemand lijkt de beslissing te mogen maken. Daarom is mijn hoop nu gevestigd op deze mogelijkheid, in het belang van de toukomst van Foxhol en de recreatie in Groningen.

Wij als dorpsbewoners zouden heel blij zijn met eindelijk weer een goede verbinding naar dit mooie natuurgebied, maar ook fietsers, wandelaars, vogelspotters en andere natuurliefhebbers zouden hier bij gebaat zijn. Laat deze droom uitkomen!