59 Idee van: Marjon Edzes-Posthumus Publicatiedatum: 10 maart 2020

Fietsen langs klimaatverbeteraars

Vanaf de Grote Markt in Groningen strekken linten van stikstof en CO2-bindende bloemenmengsels zich uit tot de grenzen van wad en de provincie. Langs die linten kun je fietsen en skeeleren. Op overhoeken hebben boeren en andere landeigenaren voedselbosjes aangeplant, waar je een lunch bij elkaar kunt plukken. Daar staan bankjes om uit te rusten of soms Follies om te schuilen.

Fietsen langs klimaatverbeteraars.

  1. Het is belangrijk dat de linten beginnen in de stad, zodat de stadjer maar ook de toerist moeiteloos naar buiten worden geleid. In de stad is het aanleggen van de linten natuurlijk complex. Maar de investering zal lonen omdat de stad zo ook een grote en zeer noodzakelijke vergroening door zal maken.
  2. Het aanleggen van de bloemenlinten in het landschap kan financieel (gedeeltelijk) worden gerealiseerd via de Europese vergroeningsregels.
    De voedselbosjes dienen geld op te brengen zodat grondeigenaren er een deel van het inkomen mee kunnen verdienen. Misschien zou dat kunnen worden georganiseerd doordat zorgverzekeraars hun klanten oogstrecht in de voedselbossen geven. Ook zou de BankGiroLoterij kaart die mogelijkheid kunnen bieden. Toeristen zouden online een oogstkaart moeten kunnen kopen. Via de gratis bibliotheekpas hebben Groningse kinderen gratis toegang tot het voedselbos. Restaurants betalen een bijdrage die in verhouding staat tot hun afname.
  3. De lintenstructuur levert de Provincie een Unique Selling Point op. Het plan kan gecombineerd worden met het Maren en Diepen idee van het Groninger Landschap.
  4. Door de grootschaligheid van het plan zijn er interessante milieuwinsten te boeken.
  5. Er moeten honderden voedselbosjes komen, zodat iedereen er wel eentje om de hoek heeft. Ook handig voor het ervaringsgericht onderwijs.
  6. Potentiële samenwerkingspartner zijn: a. Boeren b. Hoveniers c. Landschapsbeheer. d. Groninger landschap e. RUG en Hanzehogeschool om te onderzoeken wat de effecten zijn op de bodemvruchtbaarheid en het CO2 en stikstofbindend vermogen van de grond f. Dorpsverenigingen g. Gebiedscoöperaties h. Organisaties van wildplukkers i. Het Instituut voor Natuurvrienden Educatie (IVN) i. Onderwijs j. Gemeenten k. Provincie l. Waterschap m. Toeristische ondernemers. n. Skeeler en fietsverhuurders m. Marketingorganisatie n. Musea o. Fiets- en skeelerclubs.
  7. De bloemenlinten worden in stroken gezaaid. Stroken met eenjarigen en stroken met tweejarigen. Pas na de winter wordt de eenjarige strook met tweejarigen ingezaaid. In het volgende voorjaar wordt de tweejarige strook ingezaaid met eenjarigen. Zo is er altijd een aantrekkelijke biotoop voor insecten en andere dieren en blijft de bodem bedekt (geen kerende grondbewerkingen toepassen).
  8. Het project leert het publiek meer over bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Het project daagt boeren uit de kennis over bodemvruchtbaarheid (die werd gebruikt voordat de kunstmest kwam) weer te benutten en voor hun grond de optimale plantenmengsels samen te stellen. Ze kunnen experimenteren in de bloemenstroken en de mengsels die goed werken toepassen op het overige land van de boerderij.

Lees meer over het belang van bodemvruchtbaarheid op https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal/bodemvruchtbaarheid en lees ‘Dirt to soil’ van Gabe Brown.