8 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 07 februari 2020

Expositie Water in Middag Humsterland

Water, nu en later. Dat is binnenkort te zien en te beleven in het Westerkwartier en wel in Kloosterdorp Aduard. Daar kun je alles vernemen over het wonen achter veilige dijken, over varen en zwemmen, over voldoende water voor landbouw en schoon drinkwater. Een film vertelt over het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. En dan kan jong als oud aan de slag met multimediale presentaties in het monumentale Rechthuis van Aduard.

In het Projectplan Water in Middag Humsterland staan de plannen goed uitgewerkt, als volgt samengevat:
Allereerst het inrichten van een actuele presentatie over bescherming tegen overstromingen en zorg voor voldoende en schoon water. Er zijn vijf onderdelen in de expositie. Een animatie over de watergeschiedenis van het gebied; denk aan de stijging van zeewater en bodemdaling door inklinken van de ondergrond en door gaswinning. Persoonlijke verhalen over historische gebeurtenissen als dijkaanleg, stormvloed en malaria. Verder ‘rioolgangen’ met films en animaties en met spelletjes en zoekopdrachten. De doe-het-zelf-ruimte voor kinderen om zelf aan de slag te gaan met een microscoop of een puzzel. Het onderdeel educatie Doen en ontdekken met een educatief pakket voor basisscholen, dat nog ontwikkeld zal worden samen met Erfgoedpartners Groningen, Waterbedrijf Groningen en Waterschap Noorderzijlvest.

Om de presentatie mogelijk te maken, moet het pand goed in gericht en bouwkundig hersteld worden. Belangrijk is het verduurzamen van het pand met isolatie en energiebesparing. Na planuitvoering fuseren het Kloostermuseum Aduard en het Rechthuis Aduard.
In het Bidbook staan de financiële gegevens, als volgt samengevat:
Van de totale investering van 775.000 euro is al 305.00 euro besteed, voornamelijk met particulier bijdragen (172.000 euro d.i. 56%). De afrondende fase kost 470.000 euro: inrichting expositie 118.000 euro, duurzaamheidsmaatregelen 56.000 euro en bouwkundige aanpassing en herstel 296.000 euro. De eigen bijdrage is 35.000, de bijdrage van de gemeente Westerkwartier is 30.000 euro en de bijdrage van de Gebiedscoöperatie 2.000 euro; samen 67.000 euro.

De plannen zijn ontwikkeld samen met de Koninklijke Heide Maatschappij, Waterschap Noorderzijlvest en Platform Erfgoed Aduard met o.a. fusiepartner Kloostermuseum Aduard. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Kloostermuseum Aduard, Erfgoedpartners Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen en via het Samenwerkingsverband Musea Westerkwartier.
De publieksvriendelijke waterexpositie in het Kloosterdorp Aduard levert een interessante aanvulling op het cultuur-toeristische aanbod in het Westerkwartier. Het is een blijvende voorziening.

Het herstelde en duurzame Rechthuis van Aduard is een kwaliteitsimpuls voor het visuele beeld van het rijke historie van het Westerkwartier. De leefbaarheid voor de bewoners wordt versterkt en de levendigheid in het Westerkwartier neemt toe door geïnteresseerde bezoekers die wat te besteden hebben.