5 Idee van: Ubbo Emmius College: Winschoten Publicatiedatum: 07 april 2020

Eten en samenkomen

Er moet een plek komen waar jongeren bij elkaar kunnen komen. Iedereen kan eigen eten en drinken meenemen en dat delen we dan. Het moet een gezellige plek zijn met buitenplekken. Er mag geen drugs of alcohol worden gebruikt.