22 Idee van: Eurosonic Noorderslag (ESNS) Publicatiedatum: 20 maart 2020

ESNS Art

Elk jaar in januari vindt in Groningen het grootste Europese showcasefestival voor popmuziek plaats: Eurosonic Noorderslag (ESNS). Als startpunt van het nieuwe jaar komt de complete popmuziekindustrie bijeen om de meest talentvolle artiesten uit Europa te zien en te boeken. In 2019 is voor het eerst ESNS Art georganiseerd om, naast de showcase van meer dan 300 acts uit heel Europa, een podium te bieden aan popcultuur in al zijn facetten en verscheidenheid.

Onder de titel ESNS Art wil ESNS de komende jaren, in samenwerking met culturele partners in Groningen, een multidisciplinair programma ontwikkelen gericht op popcultuur. Popcultuur wordt gedefinieerd als “… een innovatieve cultuur die deel uitmaakt en terug te vinden is in vrijwel alle andere kunstdisciplines: film, theater, games, e-cultuur, beeldende kunst, dans en literatuur. […]. Popcultuur is op allerlei manieren verweven in de samenleving en draagt een maatschappelijke waarde in zich op het gebied van cultuur, participatie, talentontwikkeling en economie.” (De Waarde van Pop, 2018).

Als grootste platform voor popmuziek in Europa is het voor ESNS niet meer dan logisch om deze bredere context te etaleren tijdens de conferentie en het festival. Het sluit nauw aan bij onze doelstellingen om popmuziek in de breedste zin van het woord te presenteren aan professionals en publiek. Het zal als standalone programma ook de aantrekkingskracht van de stad op dagjesmensen tijdens ESNS extra vergroten en draagt in die zin ook bij aan de levendigheid en het profiel van Groningen als Cultuurstad van het Noorden.

De doelstellingen van ESNS Art zijn:

  • Met Groninger culturele instellingen een sectoroverstijgend en innovatief Popcultuur­programma aanbieden.
  • De cohesie en samenwerking versterken tussen de lokale culturele instellingen in Groningen.
  • Het publieksbereik en de impact van de stad en provincie Groningen en de partners in ESNS Art vergroten.

De activiteiten
De activiteiten binnen ESNS Art vallen uiteen in drie onderdelen: gestructureerde samenwerking en coördinatie tussen culturele instellingen in Groningen, de programmering en de marketing & promotie.

ESNS Art biedt een prachtige kans om Groninger culturele instellingen met elkaar te verbinden. In ESNS Art wil ESNS samenwerken met het Groninger Museum, GRID, CBK, Vera, Academie Minerva, DOT, Het Groninger Forum, Noorderlicht, Sign, NP3, het Resort en Erfgoed Groningen. Het inrichten van een vruchtbare samenwerkingsstructuur is nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van ieders expertise en netwerk. ESNS organiseert de presentatie van kunstwerken en -installaties in de openbare ruimte, en zal een aanjagende rol innemen om culturele partners in lijn met ESNS Art hun programmering te ontwikkelen.

ESNS Art is een project van ESNS en CBK Groningen.
De ESNS Art projecten van editie 2020 zijn te vinden via: https://esns.nl/art/.