50 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 januari 2020

Ervencoach

Weer baas op jouw eigen erf.

Laat de boer niet in zijn hemd staan, juist niet in krimp en aardbevingsgebieden.

Wij willen allemaal graag dat de kwaliteit van het landelijk gebied, de natuur, de landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. Met de inzet van ervencoaches kun je een aanbod doen aan (agrarische) ondernemers en inwoners met erven op het platteland om hen te helpen met het zetten van de eerste- of vervolgstappen en ze met hun vragen naar het juiste loket en/of persoon te leiden.

Voor (agrarische) ondernemers en inwoners met erven in het buitengebied spelen zeer veel zaken tegelijkertijd: verwachtingen vanuit de sector, soms kavelruil, ruimtelijke kwaliteit en nieuwe verdienmodellen, asbestdaken, ondermijning, vergrijzing, opvolging, etc.

Een ervencoach kan integraal naar een bedrijf of erf kijken. De vraag van de erfeigenaar wordt met behulp van de ervencoach onderzocht en vervolgens wordt de erfeigenaar bij de hand genomen tot het nemen van de eerste stappen in persoonlijke-, bedrijfs-, en/of erfontwikkeling. Dit met als doel de erven en gebieden klaar te maken voor de toekomst.

Voorbeelden kunnen zijn: hulp bij het vinden van subsidies, hulp bij ontwikkelingen bij waar bij men binnen een aantal jaren van het aardgas af moet, herkennen van kansen voor biodiversiteit(herstel), hulp bij overname en een passende bedrijfsstructuur bij agrarische bedrijven, hulp en doorverwijzing bij het verwijderen van asbestdaken, duurzaam bouwen en aanvragen van de juiste vergunningen.