5 Idee van: Gert-Jan Mulder Publicatiedatum: 01 april 2020

ErfGoud

Een gezonde toekomst voor Groningers betekent niet alleen gezond eten en genoeg bewegen. Een gezonde toekomst betekent ook een gezonde financiële huishouding. Dat geldt niet alleen voor je eigen toekomst, maar ook voor die van de volgende generatie. Project ErGoud wil Groningers daarbij helpen.

ErfGoud

Vooruit kijken, dromen over de toekomst is iets wat mensen graag doen. Welke doelen stel je voor jezelf, welke toekomst zie je voor jou en je naasten. Maar nadenken over wat er moet gebeuren met je nalatenschap als jij er niet meer bent, hoort daar niet echt bij. En dat kan een mooie toekomst in de weg staan.

Uit onderzoek blijkt dat nog geen 50% van de Nederlanders een testament heeft opgemaakt. Een op de twee mensen laat het daarmee over aan hun nabestaanden wat er met hun nalatenschap moet gebeuren. Daarvoor zijn verschillende reden. Zo gaan mensen het onderwerp dood liever uit de weg, of denkt men dat het regelen van je nalatenschap in een testament te duur is. En soms is het niet nadenken over je nalatenschap ook een vlucht uit je huidige financiële situatie.

In onze provincie is sociale vererving een decennia oud en hardnekkig probleem. Gelukkig wordt in Groningen het nodige onderzoek gedaan naar dit fenomeen en wordt dag in, dag uit door gemeenten, wijkteams, hulpverleners en bewindvoerders van alles gedaan om dit probleem tegen te gaan voor. En dat is belangrijk, want wat laat je ook de volgende generatie na, als er bijvoorbeeld bij leven schulden zijn.

De wet voorziet gelukkig in mogelijkheden om een nalatenschap met schulden niet te hoeven accepteren. Maar ook dan geldt dat het van belang is dat de nabestaanden actie ondernemen en zaken gaan regelen. De ervaring leert dat dat er echter vaak bij blijft. Met alle mogelijke consequenties van dien.

Met het project ErfGoud willen we Groningers bewust maken van het belang om zelf verantwoordelijkheid te nemen over je nalatenschap. En het nemen van deze verantwoordelijkheid begint met je geldzaken van vandaag. Dat willen we drie manieren doen.

Voorlichtingscampagne

In deze campagne willen we aan Groningers uitleggen waarom het belangrijk is om na te denken over je geldzaken nu en later en wat je kunt doen om jezelf en de volgende generatie een gezonde financiële toekomst te bieden. Daarnaast willen we de online tool ErfGoud via de campagne introduceren.

De campagne ken twee lagen. Een algemene publiekscampagne en een campagne gericht op professionals in het sociaal maatschappelijk veld om het onderwerp bij Groningers te adresseren.

De ErfGoud tool

Een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke (online) tool waarin Groningers hun persoonlijke situatie kunnen bepalen. Op basis van de invoer krijgen Groningers advies over mogelijk te nemen acties. De tool gaat onder andere in op inkomen, uitgaven, schulden en vermogen, voor nu en later. Ook is er aandacht voor de digitale nalatenschap van de Groningers (sociale media, digitale foto’s en video etc.)

Persoonlijk advies

Niet voor iedereen is een online tool het geschikte middel. Zeker ook voor oudere Groningers is een persoonlijk advies de meest geschikte mogelijkheid om tot een goede keuze te komen. Een persoonlijk advies biedt dan uitkomst.