5 Idee van: Joke Scholten-Koopmans Publicatiedatum: 31 maart 2020

Epicentrum Loppersum

Een bezoekers- en informatiecentrum over de Groningse gaswinning:
de historie, de actualiteit, de aardbevingsproblematiek maar ook de veerkracht en inventiviteit van het gebied.

 

Alhoewel de gaskraan in Groningen de komende jaren steeds verder zal dichtgaan, is de problematiek ten gevolge van de gaswinning voorlopig nog niet verdwenen.

Er zijn een aantal bescheiden exposities geweest rondom dit thema (onder andere De bevingen van binnen, Gronings Gas), maar nog steeds is er geen permanente tentoonstelling. Het is belangrijk dat zo’n plek er wél komt!

Het Epicentrum wordt een bezoekerscentrum met informatie en documentatie over de gaswinning, zowel in historische,  economische als ook psycho-sociale context, dus ook met verhalen van bewoners en gevolgen voor hen en het gebied. In een filmzaal kunnen de vele documentaires getoond worden, die de laatste jaren zijn gemaakt. Maar ook zal er aandacht moeten zijn voor een toekomstvisie (verduurzaming, energietransitie).

Het aardbevingsgebied is niet alleen problematisch: er is een vitaal ondernemersklimaat en er zijn heel veel kunstenaars werkzaam. Het centrum zal ook hieraan ruimte bieden. In overleg met de plaatselijke middenstand kan nog een bescheiden horecagelegenheid en/of winkel met streekproducten toegevoegd worden.

Loppersum, als oorspronkelijk epicentrum van de bevingen, ligt het meest voor de hand als locatie. Er staan genoeg geschikte panden in het centrum van het dorp leeg (onder andere oude Pastorie, oude Postkantoor). Een bezoekerscentrum kan zo ook een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en bedrijvigheid in het dorp.