66 Idee van: Annet Jantien Smit & Jan-Peter Nap Hanzehogeschool Groningen ism studenten Publicatiedatum: 31 maart 2020

EnTranCe for a Community – Mooi groen gas maken

Hoe maken we in 2040 het wonen, werken en leven in Groningen duurzamer, leuker en betaalbaarder met de energietransitie?

De grote opgave: energietransitie om klimaatverandering te voorkomen. De extra uitdaging: aardbevingen verhinderen. Hoe realiseren we dit zonder aardgas uit Slochteren, naast windmolens, zonneweides en waterstof? Met een lokale circulaire economie!

Ons voorstel is om kleinschalige Energy Transition Centres (EnTranCe) ontwikkelen bij alle gemeenschappen in Groningen die dat willen: EnTranCe for a Community.

Hier wordt lokale biomassa verwerkt: Bermgras, wettelijk verplicht gemaaid voor verkeersveiligheid. Keuken- en restaurantafval van huishoudens en horeca. De Provincie Groningen en lokale horecaondernemers leveren bermgras en voedselresten voor dit project.

Lokale biomassa wordt groen gas voor de buurt

Van lokale biomassa maken we groen gas: de duurzame variant van aardgas, hernieuwbaar en kooldioxide-neutraal. Bestaande gasleidingen en verwarmingsketels van woningen blijven bruikbaar. Groen gas heeft daarom relatief lage maatschappelijke kosten vergeleken met sommige andere hernieuwbare energiebronnen. De behoefte aan groen gas groeit: In 2030 is er 2 miljard kuub nodig. Nu produceert Nederland nog maar 0,14 miljard kuub .

Innovatieve technologie

EnTranCe-for-a-Community wordt een unit met drie reactoren. De reactoren worden gestandaardiseerd, schaalbaar en modulair ontworpen. Dat optimaliseert de kostprijs. We ontwikkelen ketens en wetgeving om dit duurzaam en haalbaar te maken. Groningse innovatieve MKB bedrijven helpen met bouwen en onderhoud. De combinatie van verschillende reactoren zorgt voor een efficiënte omzetting van lokale biomassa naar groen gas voor koken en verwarming, kooldioxide voor lokale ondernemers (bier, frisdrank) en bodemverbeteraar voor iedereen met land of een tuintje. De eerste reactor verwerkt lastige biomassa, zoals bermgras, tot biogas met behulp van bacteriën die koeien gebruiken voor grasvertering. De tweede reactor verwerkt het materiaal uit de eerste reactor, samen met voedselreststromen van huishoudens en horeca tot biogas. De derde reactor waardeert het biogas op tot groen gas. Alle reactoren maken gebruik van natuurlijke micro-organismen.

Een kas voor lokaal gewas

EnTranCe for a Community wordt ontworpen als een mooie kas, ingedaald in het landschap. Zichtbaar als een wierde en doorzichtig om te zien wat er binnen gebeurt. Die kas gebruikt zonnewarmte voor de reactoren, houdt eventuele geur binnen, en is bruikbaar voor voedselproductie:Lokale biomassa wordt vergist tot groen gas, nieuw voedsel wordt geteeld in de kas. Zo sluit de cirkel.

EnTranCe for a Community is een generiek en schaalbaar concept. Een proeftuin voor een betrokken omgeving. Lokale ondernemers gebruiken de kas om groenten, fruit of hop te kweken te voor bewoners, restaurants of kleine bierbrouwerijen in de buurt. Op deze manier wordt Groningen de gidsregio voor de uitrol van EnTranCe for a Community in Nederland.