1 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 28 februari 2020

Energiezuinige/watervasthoudende gebouwen

Ik zou graag in ons 60ste jubileumjaar ons appartementencomplex energiezuinig/energieneutraal willen maken en zo een voorbeeld zijn voor alle appartementencomplexen in stad en Ommelanden. Op ons grote platte dak zouden zonnepanelen geplaatst kunnen worden en wellicht zijn er mogelijkheden voor een warmtepomp of het toepassen vaneen andere nieuwe ontwikkeling zoals waterstof.

Er staan in Groningen heel wat gebouwen met platte daken die een prima plek vormen voor het plaatsen van zonnepanelen. Door hier optimaal gebruik van te maken kunnen de gebruikers van het gebouw en wellicht ook omwonenden profiteren van de opgewekte energie. Samen met een investering in groene daken voor het opvangen/vasthouden van water kunnen die oppervlaktes een dubbele functie hebben.

Daarnaast kan er wellicht geëxperimenteerd worden met nieuwe technieken, zoals waterstof. Groningen als ontwikkeltuin voor nieuwe bronnen en toepassingen van energie en watermanagement.