49 Idee van: Ton Aarsman Publicatiedatum: 12 februari 2020

Energiebos Boerakker

De combinatie van het opwekken en ter beschikking stellen van duurzame energie en een voedselbos met groentetuin en recreatie ten behoeve van alle inwoners van Boerakker.

Eind 2019 heeft een inwonersgroep uit Boerakker-Lucaswolde een plan ontwikkeld dat wordt omschreven als een energiebos.
Hoewel het aantal inwoners de afgelopen jaren is gegroeid, zijn de voorzieningen in het dorp afgenomen. Deze inwonersgroep wil dat proces omdraaien en heeft daarvoor gekozen op een milieuvriendelijke wijze diverse voorzieningen te ontwikkelen:

  • Energieopwekking m.b.v. zonnepanelen en kleinschalige windenergie.
  • Voedselbos met biologische groentetuin en verkooppunt (groente/fruit/dorpsnijverheid).
  • Recreatie, educatie, sociale begeleiding.

Met dit plan willen we de sociale binding in het dorp versterken. Inwoners van Boerakker-Lucaswolde wordt de mogelijkheid geboden op milieuvriendelijke wijze energie en basisvoedsel te verkrijgen. Ook worden zij in de toekomst ondersteund om milieu- en energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor is op vrijdag 31-1-2020 de Coöperatie Energiebos Boerakker opgericht.

De initiatiefgroep heeft boeren aan de rand van Boerakker-Lucaswolde bereid gevonden kleinschalige windmolens toe te staan op hun terrein en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen op het dak van schuren te plaatsen. De opgewekte energie zal geleverd worden aan de dorpsbewoners van Boerakker-Lucaswolde en kleine lokale bedrijven volgens het postcoderoossysteem.
De initiatiefgroep heeft daarom de  dorpscoöperatie opgericht en zoekt financiële steun voor het verdere proces. Ook zoekt de initiatiefgroep steun voor het breder uitdragen van project energiebos en het verder ontwikkelen van een dorpsgericht communicatie- en sociaal netwerk.

Bovendien wil de initiatiefgroep de sociale cohesie tussen de inwoners versterken en het voorzieningenniveau in het dorp verhogen en aantrekkelijker maken voor de volgende generaties. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de diversiteit van plant en dier in onze omgeving.