11 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 09 maart 2020

Elk dier een boom

Het klimaat verandert en de zomers worden waarschijnlijk steeds warmer. Bomen zorgen voor verkoeling voor mens én dier. Ook koeien, schapen, paarden en varkens zoeken de schaduw op als het heet wordt. Een weide met schaduw is prettiger én gezonder voor dieren. Laten we er zorg voor dragen dat elk landbouwhuisdier bomen in zijn omgeving heeft, een grote vrijstaande boom of een boomgroepje. Liefst is er bij de bomen ook drinkwater aanwezig voor de dieren. Vergeet de kippen niet die van oorsprong bosdieren zijn en graag in bomen zitten. Elk landbouwhuisdier in Groningen moet naar buiten kunnen!

Groningen is géén bosprovincie. Het grootste deel van de provincie is al duizenden jaren in gebruik voor landbouw. Vóór de bedijking groeiden er sowieso weinig bomen omdat de landbouwgronden een paar keer per jaar overstroomde met zeewater. Dit maakte de grond vruchtbaar (gewassen waren zouttolerant), maar bomen kunnen hier niet goed tegen. Nu is het anders.

Bomen kunnen hier goed groeien, maar het open karakter van het landschap hoort echter bij de provincie en wordt door bewoners gewaardeerd! Daarnaast hebben vogels zoals de grutto helemaal geen baat bij bos, maar wel bij minder intensief weidebeheer en een hogere (agro)biodiversiteit. De afgelopen eeuw is het land echter wel erg kaal geworden. Veel kleine bossages en bomen in het landschap verdwenen door ruilverkaveling en om het land efficiënter te kunnen verbouwen. Hiermee is het landschap nóg leger geworden, minder divers en minder aantrekkelijk voor landbouwhuisdieren.

Voordelen van boomgroepjes in de wei:

  • Schaduw voor dieren, minder hittestress.
  • Verkoeling op het platteland.
  • Meer afwisseling in het landschap, aantrekkelijk voor bv toeristen.
  • Vergroot biodiversiteit.
  • Behoud oude bomenrassen.
  • CO2 opname door bomen.
  • Bij aanplant van fruit en notenbomen kunnen mens en dier ook van vruchten en noten genieten.

Belangrijk is dat de boeren financieel geholpen worden om de bomen te planten. Daarnaast kunnen bomen worden gesponsord of kunnen de boerderijproducten iets duurder verkocht worden ter compensatie voor een iets lagere opbrengst.