14 Idee van: Lies Oldenhof Publicatiedatum: 19 maart 2020

Ekenstein in nieuwe glorie

Vroeger waren de borgen het zomerverblijf van de stadsnotabelen. Deze landgoederen zijn ook nu nog belangrijk als recreatiemogelijkheid voor de inwoners. Groningen kent zo weinig bos, laten we de “bos”functie van deze parken met hun prachtige oude bomen beter benutten.

De provincie Groningen kent naast het agrarische open landschap, met nauwelijks bomen, ook een aantal landgoederen. Die landgoederen zijn belangrijk als (bos)recreatiemogelijkheid in de bebouwde omgeving. Denk aan het Slochterbos bij de Fraeylamaborg, de borg in Midwolda, de Menkemaborg in Uithuizen en ook Ekenstein. De tuin van Ekenstein is een van de oudste Rijksmonumenten, maar die allure van vroeger is een beetje tanende. Juist in een agrarische omgeving met nauwelijks bos, laat staan oude bomen, vervullen deze parken een belangrijke functie.

Ekenstein ligt centraal in de nieuwe gemeente Eemsdelta, en zou iets van de oude aantrekkingskracht terug moeten krijgen. Naast de al genoemde geluidsafscherming voor de N360 behoeven de verbindingen aandacht. De Alberdaweg is niet fiets- en wandelvriendelijk, en de N360 is een barrière naar de achterliggende boomgaard. Dat zou met een tunneltje verbeterd kunnen worden.

Ook naar het functioneren van Ekenstein zou in breder perspectief gekeken moeten worden. Studenten van de Hanze-opleiding Built Environment hebben daar, in opdracht van de Kopgroep Ekenstein, een mooi begin mee gemaakt en kunnen meehelpen met dit proces. De kinderboerderij en de speeltuin, maar ook het tuinontwerp van Roodbaard vragen aandacht. Er zijn meerdere doelgroepen, ook sociaal gezien, voor wie Ekenstein een functie kan krijgen.

Het Damsterdiep biedt mogelijkheden, borg en steenfabriek Rusthoven vormen samen met de camping en de gemeentelijke grond aan de overkant een gebied met veel mogelijkheden. Ook het Damsterdiep zou bijvoorbeeld met een pontje, zoals in het Boterdiep in Zuidwolde, overgestoken moeten kunnen worden. Daarmee krijgen ook hotel, restaurant en camping nieuwe kansen, en genereert het meer bezoek aan Appingedam en omgeving. Belangrijk is het betrekken van de inwoners van deze regio.