37 Idee van: Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost- Groningen Publicatiedatum: 30 maart 2020

Eiwittransitie: boost voor economie en milieu

Huidige situatie
Op dit moment worden al veel eiwitrijke gewassen verbouwd in Groningen. Veel van die gewassen is voor diervoeding. Dat biedt weinig verdienvermogen. Tegelijkertijd is er behoefte aan eiwitrijk plantaardig voedsel voor mensen. De innovatieve stap naar de humane voedselketen is deels gezet. Maar de ontwikkeling en productie van eiwitrijke producten verkeert nog deels in de ideefase. De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen heeft dat eind vorig jaar onderkend. Ze heeft vele partijen binnen de keten benaderd. Zij allen onderkennen, dat ze samen een duurzame eiwitketen in Groningen kunnen bouwen. Van grondstof tot product. Hiervoor zijn projectgroepen in het leven geroepen.

Doelstellingen eiwittransitie Groningen
We stellen ons ten doel 5000 ha extra eiwitrijke gewassen in 2025 te produceren in Groningen. Deze gewassen willen we verwaarden voor menselijke consumptie. We streven naar ontwikkeling en productie van consumptieproducten. In de hele keten willen we natuurinclusief en circulair werken. waardoor ons klimaat wordt beschermd en diversiteit in het milieu wordt bevorderd. We koppelen productie aan duurzame energiewinning met zonnepanelen en gebruik van restwarmte voor bijvoorbeeld de algenteelt. Binnen het project Eiwittransitie onderscheiden we nu:

1. Rasverbetering van eiwitgewassen
2. Natuurinclusieve gewasteelt en bodemverwerking
3. Oogst- en opslagmethoden
4. Jaarrond duurzame algenteelt
5. Grondstofverwerking in de regio
6. Verwerking grondstof tot eindproduct in proeflocaties
7. Marktonderzoek naar Groningse vleesvervangers;
8. Onderzoek vleesvervangers en ‘gezond ouder worden’
9. Ontwikkelen leerprogramma voor nieuwe ondernemers

De gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen stimuleert samenwerking met haar programma Agrofood:

  • Diverse partijen: projectenontwikkeling circulaire natuurinclusieve landbouw
  • Agenda v.d. Veenkoloniën/Innovatie Veenkoloniën: landbouw eiwitgewassen
  • Graanrepubliek: ontwikkeling graansoorten en verwerking
  • Onderzoeksinstellingen: ontwikkeling eiwitten en alternatieve gewassen
  • Verwerkende industrie: aandacht voor de eiwitproductie
  • Maakindustrie: Groninger eiwitten in vleesvervangers
  • Bedrijfsleven en onderzoekinstellingen: ontwikkeling kweekvlees

Meerwaarde
De ontwikkeling van de eiwittransitie in Groningen heeft veel voordelen. Door het nu een impuls te geven krijgen veel ondernemers in onze regio een voorsprong ten opzichte van de rest van Nederland en Europa. De bodem van de akkers, de biodiversiteit en het milieu verbeteren. We verkorten de eiwitketen, verlagen de CO2-footprint en kunnen concurreren met Zuid Amerikaanse soja. Wij verwachten goede vleesvervangers te kunnen fabriceren tegen een goede prijs voor onze akkerbouwers. De werkgelegenheid groeit en de (Groningse) consumenten krijgen goeie vleesvervangers van eigen bodem.

Projectidee
De uitdaging in Groningen ligt in de samenwerking binnen de eiwitketen om synergie voor alle partijen te behalen en innovaties tot uitvoering te brengen