12 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 22 januari 2020

Een rijke dag!

We willen met het project “Een rijke dag!” de kinderen van onze basisscholen in Finsterwolde, Beerta, Bad Nieuweschans en Drieborg een extra impuls geven in hun ontwikkeling door gebruik te maken van buitenschoolse leermogelijkheden.

Zo willen we, in samenwerking met sociaal werk Oldambt, de kinderen van de openbare basisscholen De Bouwsteen, De Uilenburcht, Houwingaham en Drieborg , na schooltijd, leuke activiteiten op creatief, sportief en sociaal gebied aanbieden.

Het gaat om activiteiten die in de naaste omgeving niet aanwezig of bereikbaar zijn. Dit kan zijn omdat het aanbod niet in de buurt is, of er is geen mogelijkheid om te halen en te brengen, of de financiële middelen zijn er niet.

Alle kinderen worden spelenderwijs gemotiveerd om de omgeving, hun kennis en hun mogelijkheden voor de toekomst te vergroten, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien.

Dat gaan we doen door de kinderen van de vier deelnemende basisscholen een aantal middagen per week activiteiten aan te bieden op terreinen als:

·         kunstzinnige vorming (muziek, drama, toneel, schilderen, maskers maken, enz.), sport (weerbaarheid, breakdance, softbal);

·         spel;

·         wetenschap en techniek;

·         natuur en milieu;

·         gezond gedrag (koken en ook rustgevende cursussen als bijvoorbeeld yoga).

 

Een rijke leeromgeving en kansen voor iedereen!

Alle activiteiten worden gratis aangeboden.