4 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 26 februari 2020

Een nieuwe Dollard

Geef toe aan het water, geef toe aan de natuur, met toerisme als bindende factor.

Stikstofproblemen, bodemdaling, leegloop op het platteland, de stijging van de zeespiegel… Zullen we nog even doorgaan? We zijn er goed in overal maatregelen voor te verzinnen. Soms is het beter om mee te bewegen met de dingen om zo tot iets moois te komen.

Geen dure dijkverhogingen meer, maar daar waar het kan duinen opspuiten. Gewoon over de dijken heen en een paar honderd meter het land in. Laat de zee binnen, daar waar de bodemdaling het ergst is en creëer zo een aantal meren in de provincie. Verbind deze en de bestaande met elkaar en neem afscheid van dorpen die niet houdbaar zijn.

Maak van de plaatsen die er wel geschikt voor zijn, bloeiende kernen met wonen aan het water, met goede voorzieningen voor bewoners en toeristen. Zet natuur en cultuur op de voorgrond en laat Groningen het Venetië van het Noorden worden. Een plaats waar je wilt wonen, werken, recreëren en oud worden.

De dorpen die blijven, dienen milieubewust en verantwoord ingericht te worden. Maar begin niet overal gelijk met regels, de mens en de natuur kunnen het best samen vinden. En als de boeren toch weggesaneerd worden omwille van de stikstof, is terug naar de natuur beter dan over tien jaar alsnog alles volbouwen.

Wat is er beter dan wonen met goede voorzieningen, omringt door de natuur?Met goede verbindingen tussen de woonkernen en werkgelegenheid door toerisme en kenniseconomie.