13 Idee van: Anne-Marie Pronk Publicatiedatum: 01 april 2020

Een nieuw waardemodel: de Groningse klimaatmunt

Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken betekent CO2 uitstoot en klimaatschade vermijden. Meetbare klimaatacties (via een app of slimme meter) leggen we vast in een klimaatmunt. We verzamelen alle geboekte klimaatwinst op een buurtbank, die ingezet kan worden voor nieuwe acties. Samen met de inwoners van Groningen bouwen we op basis van vermeden uitstoot van broeikasgassen aan een nieuw waardesysteem. Docenten en studenten van de Hanzehogeschool denken mee.

 

Een Groningse klimaatmunt als aanjager van een klimaatneutrale en eco-positieve samenleving.

Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken. Allemaal acties die we dagelijks kunnen uitvoeren en die uitstoot van CO2 voorkomen. Die acties hebben waarde! Elke meetbare klimaatactie kan worden uitgedrukt in vermeden CO2 uitstoot. Van de eenheden vermeden CO2 uitstoot door klimaatvriendelijke keuzes, maken wij digitale lokale tokens. Zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel.

De EnergyCoin Foundation stelt de techniek waarmee de waarde van meetbare klimaatacties veilig, transparant en decentraal en zonder tussenkomst van derden wordt vastgelegd, ter beschikking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

We zijn een samenwerking gestart met de opleiding Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool Groningen.

Klimaatwinst sparen met de buurt

We kunnen de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu vastleggen in tokens. En laten zien op een individueel dashboard. We ontwikkelen dit door naar een instrument voor collectieve actie: de lokale klimaatbank. De klimaatbank is een dashboard waarop groepen inwoners de waarde van vermeden klimaatschade door gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen gaan we de boer op met deze gerealiseerde gecertificeerde klimaatwinst. Bijvoorbeeld naar een pensioenfonds die in ruil voor geld met de bewjjzen van vermeden CO2uitstoot haar fonds kan vergroenen.

Samen beslissen inwoners hoe de gezamenlijk gecreërde waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming. Zo krijgen we inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwen we samen aan nieuwe bouwstenen voor een duurzame toekomst en een toekomstbestendig waardesysteem.

We hebben tot nu toe twee toepassingen gebouwd waarmee de vermeden CO2 uitstoot wordt vastgelegd als digitale munt: gemaakte fietskilometers (via de RingRing app) en gerealiseerde energiebesparing. De vermeden CO2 uitstoot is vastgelegd en zichtbaar via een dashboard. Deze toepassing is al getest door tientallen gebruikers. Élke meetbare klimaatactie (!) kan worden aangesloten via een toegankelijke API. We willen graag samen met de inwoners in Groningen en de studenten onderzoeken welke toepassingen nog meer mogelijk zijn. Op Toukomst zien we al een aantal initiatieven die een plek zouden kunnen krijgen in de Klimaatbank, zoals: Bomen voor natuur mens en klimaat, Energietransitie en armoedebestrijding, Voedselcoöperatie Noord Nederland, Duizend groene eilanden in de ruimte, de Community mooi groen gas maken en nog veel meer. Studenten van de Hanzehogeschool kunnen de toepasbaarheid van ieder potentieel idee, in samenwerking met de initiatiefnemers, verder uitwerken.

Team

De stichting EnergyCoin werd in september 2016 opgericht om de blockchaintechniek in te zetten voor de energietransitie en de transitie naar een nieuwe economie die de mens en de natuur weer in het hart plaatst. We werken onder andere samen met de Universiteit Utrecht bij de ontwikkeling van een blockchainplatform dat de handel in zonnestroom mogelijk maakt tussen huishoudens.

Het bestuur van de EnergyCoin Foundation is ook het projectteam. Het bestaat uit Janine Hogendoorn, Hugo Schönbeck, Brian Mulder en Anne-Marie Pronk.

Van de Hanzehogeschool zijn dr. Margreet Boersma lector duurzaam financieel management en Nancy Huttenga Programma manager MSc in Business Studies betrokken.