46 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 25 maart 2020

Een nieuw centrum voor cultuur en historie

Het Streek Historisch Centrum (SHC) wil de plaats die geschiedenis en cultuur innemen in het leven van de bewoners van de Kanaalstreek en Westerwolde verstevigen. We brengen allerlei aspecten daaruit onder de aandacht van bezoekers aan en inwoners van het gebied door het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief goede activiteiten. Met ons idee willen we Stadskanaal meer gezicht geven met een duidelijk herkenbaar en aanwezig cultuurcentrum. De gemeente is een plaats waar het prettig wonen en werken is en het daarom verdient ook een beter cultuuraanbod voor overdag op een zichtbare plaats te hebben. Om van betekenis te zijn in het leven van alledag, moet het SHC onder de mensen zijn. We willen ons publiek uitnodigen om de samenhang tussen het verleden, het heden en de toekomst te ontdekken. Daartoe maken we zichtbaar wat de betekenis van de omgeving is. Kennis van de herkomst leidt tot meer eigenwaarde voor de streek.

De bibliotheek, sinds 2008 gevestigd in het ruim bemeten Kofschip, is op zoek naar samenwerkingspartners om de ruimte mee te delen. De Bibliotheek is anno 2020 al lang niet meer een plek waar je stil moet zijn om te kunnen lezen en waar je alleen heen gaat om boeken te lenen. De organisatie vervult in toenemende mate een maatschappelijke functie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (een leven lang leren), geletterdheid en digitale vaardigheden. Net als het SHC organiseert de bibliotheek lezingen en andere (educatieve) activiteiten op allerlei terreinen, ook op het gebied van cultuur en erfgoed. Bibliotheek en SHC hebben in hun doelstellingen veel raakvlakken, zij het dan toegespitst op een ander onderwerp. Daardoor zijn het logische partners om een succesvolle samenwerking te kunnen aangaan. In vrijwel alle denkbare gevallen zien wij onze samenwerking  als een positieve optelsom van krachten, waarbij 1+1 =3.