15 Idee van: Joris Jonker Publicatiedatum: 01 april 2020

Een leer-ecosysteem voor techniek-educatie

Aanleiding

Vanaf 2030 zal er een grote vraag zijn naar technische en creatieve professionals vanwege de snel veranderende inzet van technologische mogelijkheden. Banen van nu verdwijnen of veranderen drastisch.

Hoewel het kabinet sinds 2012 bezig is met het stimuleren van techniekonderwijs, valt er nog veel te winnen om het aanbod aan technische (en creatieve) vakken dáár te brengen waar het moet zijn om te zorgen dat de Groningse professionals van de toekomst ook de vaardigheden van de toekomst hebben en kunnen voldoen aan die vraag.

 

Een leer-ecosysteem

Er is al veel aanbod om technische vaardigheden te ontwikkelen, maar organisaties lijken elkaar niet vinden, waardoor er dubbel aanbod is en kinderen en jongeren met die interesse niet voldoende hun weg vinden in dit aanbod. Daardoor gaat talent verloren en worden kansen gemist.

Net als nu al het geval is in de sport, stimuleert een brede voedingsbodem in creativiteit en techniek verbreding en verdieping van deze broodnodige vaardigheden. Ook persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen in eigen kunnen én het aanleren van meer cognitief gerichte kennis wordt hiermee gestimuleerd.

 

Het uitbreiden en versterken van een leer-ecosysteem voor techniek-educatie is dus essentieel voor een duurzame toekomst van de provincie Groningen.

 

Doel

In een leer-ecosysteem worden onderwijs, bedrijfsleven en diverse losstaande initiatieven (zoals maakplekken en fablab’s) met elkaar verbonden. Achterliggende gedachte is dat je voor het aanleren van een bepaalde vaardigheid gebruik kunt maken van dat leer-ecosysteem.

Een voorbeeld: voor het aanleren van programmeertaal -X- zijn bepaalde stappen nodig (leerlijn). Met een sterk leer-ecosysteem hoef je niet alle stappen in die leerlijn op dezelfde plek te zetten. Je kunt voor stap 1 en 2 immers op plek A terecht, terwijl stap 3 misschien wel op plek B aangeleerd kan worden, omdat plek B die specifieke expertise in huis heeft. Terwijl stap 4 en 5 wellicht weer op plek C kunnen worden gezet.

Het bundelen en samenbrengen van de verschillende kansen leidt tot meer gericht aanbod omdat goed zichtbaar wordt waar de gaten vallen. Daarmee ontstaan meer concrete kansen om technische vaardigheden aan te leren, wat zorgt voor een voedingsbodem waarin het opdoen van technologische kennis en vaardigheden net zo vanzelfsprekend wordt als voetballen bij de plaatselijke voetbalclub, of toch liever kiezen voor volleybal, zwemmen of turnen.

 

Wat is er nodig?

Om een sterk leer-ecosysteem voor techniek-educatie neer te zetten in de provincie Groningen, vragen wij een NPG-bijdrage uit Toukomst voor:

  • een gefundeerde en volledige inventarisatie van partijen en rollen in deze keten (bedrijven, onderwijsinstellingen en aanvullende initiatieven);
  • het duurzaam aan elkaar verbinden van deze partijen om het aanbod op elkaar af te stemmen, waar nodig aan te vullen en daarmee een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor onze Groningse professionals van de toekomst.

Indieners: