3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 maart 2020

Een gezond en leefbaar Westerwolde

Vanaf de basisschool de kinderen twee keer in de week een vakleerkracht aanbieden en die persoon als een spin in het web laten bewegen binnen de domeinen van zorg / welzijn / sport en beweegaanbieders. Dit om vanaf jongs af aan gezond, sociaal en vitaal te wonen en leven in het mooie Westerwolde.

De vakdocenten geven twee keer in de week vakonderwijs op alle basisscholen (groep 1 tot en met 8). Voor de kinderen die niet goed mee kunnen komen worden vroegtijdig MRT-lessen aangeboden (groep 3 /4)  en hebben daarnaast tijd om zich in te zetten binnen de andere domeinen welzijn (jong en ouderenwerk) / zorg (buurtzorginstellingen en verpleegtehuizen, maar ook fysiotherapie en huisartsen) en lokale sport- en beweegaanbieders.

Samen met het jongerenwerk activiteiten ontplooien bij de sportaanbieders en deze ook ondersteunen, trainers helpen om goede trainingen te geven. Bij de zorg groepen opzetten om ook de ouderen een plek te geven bij de sportverenigingen met vernieuwd laagdrempelig beweegaanbod (Old Stars) en daarnaast activiteiten opzetten voor jong en oud in de openbare ruimte (Bewegen in Openbare Ruimte (BIOR).

Doordat de vakdocent binnenschools werkt én een rol heeft binnen de sport- en beweegaanbieders / welzijn heeft, zorgt deze er ook voor dat op een zelfde manier wordt omgegaan met de leerlingen / sporters.  Naast de vakdocenten worden er diëtisten ingezet om onderwijs te geven op de basisscholen (leerlingen en hun ouders) en ook hierin wordt dan de verbinding gezocht met de lokale sport- en beweegaanbieders. Dit zodat ook hierin afstemming vindt en er adviezen worden gegeven over gezondheid.

Zo is het idee om leefbare kernen te realiseren in de gemeente Westerwolde en dit kan als een olievlek over de hele provincie uitgerold worden. De vakdocent als spin in het web en als motor om de lokale sport – en beweegaanbieders in hun kracht te zetten om zo een leefbare samenleving te creëren.