16 Idee van: Oebele Elverdink Publicatiedatum: 17 maart 2020

Een eigentijds landschap, klaar voor de toekomst

Eigentijds, vol historie en klaar voor de toekomst. Dat is het landschap van Groningen in 2040! Het landschap staat bol van de verhalen over hoe het is ontstaan en hoe de mens het landschap heeft gevormd om er te wonen en te leven. Met dit landschap voelen we ons verboden, we voelen ons er thuis en het maakt ons trots. Als ontvanger en drager van ontwikkelingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en landbouw maakt het landschap ons klaar voor de toekomst.

Wie goed kijkt, ziet dat het landschap wordt gevormd door talloze lijnen. Lijnen van wegen met beplantingen die dorpen en steden met elkaar verbinden, lijnen van watergangen die kronkelend een weg vinden door het landschap en lijnen van oude dijken die de inpoldering en de strijd tegen het water markeren.

Landschappelijke lijnen die vanuit het historisch perspectief bepalend zijn voor het karakter en de uitstraling van ons landschap. De lijnen onderscheiden de verschillende landschapstypen van elkaar en zorgen voor contrast tussen open- en beslotenheid. De druk op de kwaliteit van het landschap neemt toe, nieuwe thema’s dienen zich aan. Het is daarom zo belangrijk dat de historische waarden van de landschappelijke lijnen wordt verbonden met actuele ontwikkelingen en thema’s. Juist dan blijft de eigenheid van het landschap behouden en blijven de bewoners zich er thuis voelen.

  • Wegen en paden met daarlangs historische beplantingsstructuren dragen in belangrijke mate bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde door koolstof (Co2) vast te leggen;
  • Linies van oude dijken bieden een uitgelezen kans om het leefgebied van diverse plant- en diersoorten te verbeteren;
  • Oude waterlopen zoals maren, kreken, prielen en riviersystemen kunnen met natuurvriendelijke oevers en rietkragen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en dragen bij aan het vasthouden en bergen van water.

Door de historische lijnen in het landschap te behouden, te herstellen, beleefbaar te maken en nieuwe ontwikkelingen op een organische manier in te passen houden we ons eeuwenoude landschap mooi en is het klaar voor de toekomst.

In het programma ‘Dorpsvisies en landschap’, als onderdeel van het leefbaarheidsprogramma van Kansrijk Groningen heeft Landschapsbeheer Groningen samen met bewoners, gemeenten, natuurorganisaties, waterschap en provincie gewerkt aan diverse dorps- en landschapsprojecten Een beeldverslag van dit programma is te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen: https://www.landschapsbeheergroningen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beeldverslag-2019-webversie.pdf