7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 06 maart 2020

Een eigen veestapel voor de buurt

Een veestapel voor de buurt, bestaande uit diverse dieren.

Er bestaan vele initiatieven om samen te tuinieren, maar over het algemeen redt men zich hier ook wel alleen mee. Kennelijk zoekt men vooral de verbondenheid. Vee houden is iets wat niet iedereen kan of wil, maar we eten wel bijna allemaal vlees, van een industrie die in een negatief licht staat en het milieu zwaar belast. Het houden van vee en vooral het slachten ervan is omslachtig, aan vergunningen en regels gebonden en zou zeer goed in verenigingsverband kunnen worden gedaan. Het vee kan openbaar groen en braakliggende terreinen begrazen en daarmee een hoogwaardig product halen van ongebruikte gronden. Het openbaar groen wordt nu onderhouden door de gemeente; door daar vee op te laten grazen bespaart men kosten en milieubelasting en creëert een gevarieerder uitzicht. De veestapel zou het GFT afval van de buurt kunnen opeten, waardoor dat niet meer langs de deuren hoeft worden opgehaald.

Een veestapel bestaande uit enkele koeien, schapen, geiten, varkens, kippen en konijnen; allemaal eetbaar vee met een eigen voedselvoorkeur zodat elke niche van het openbaar groen en GFT-afval gebruikt kan worden. Elk jaar de oudsten slachten en voldoende nieuwe geboortes.

Een veestapel in een buurtgemeenschap geeft wat gezamelijks te doen, er zijn veel verschillende producten te verwerken en beesten te verzorgen dus er kan veel omheen georganiseerd worden. Bovendien geeft het een kinderboerderij-achtige setting, leuk voor de kinderen in het dorp en voor toeristen langs de paden.