41 Idee van: Oebele Elverdink Publicatiedatum: 18 maart 2020

Een boom voor iedereen, groener wordt het niet

Een eigen boom, de soort zelf uitgekozen en zelf een mooie locatie aangewezen. Dat is een boom voor iedereen! De provincie Groningen heeft op dit moment iets meer dan 584.000 inwoners. Stuk voor stuk trotse en betrokken Groningers die willen wonen en leven in een groene omgeving. Een groene omgeving die een stukje van onszelf is. Een groene omgeving die we zelf kunnen vormen en een groene omgeving die we kunnen beleven. Daarom verdient elke Groninger een eigen boom!

De vergroening en verduurzaming van onze provincie draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, het is ook pure noodzaak. Veranderingen in het klimaat vragen om maatregelen die onze provincie klaar maken voor de toekomst. Maatregelen om het energieverbruik te verduurzamen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te zorgen voor meer Co2 opname in de natuur en in het landschap. Dat hebben we afgesproken in Klimaatakkoord.

Groener dan een boom wordt het niet! Laten we daarom samen 584.000 bomen planten. Voor elke Groninger een. Komt er een Groninger bij? Dan komt er ook een boom bij. Langs wegen, paden, watergangen, op kerkterreinen, begraafplaatsen, borgterreinen, in tuinen en in bossen, op erven en in dorpen en steden. 584.000 bomen krijgen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.

Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg Co2 vastleggen. Met de aanplant van 548.000 bomen dragen we serieus bij aan de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat maakt ons toch trots!