63 Idee van: Karlijn Benthem Publicatiedatum: 25 maart 2020

Educatie MAAK plaats – Spelen met je leven

De educatie MAAK plaats is zowel een platform voor het bevorderen van deskundigheid als een MAAK – plaats. We bundelen inspiratie en kennis over MAAK en cultuur onderwijs en plaatsten dat meteen terug in concrete projecten die zowel binnen als buitenschool plaats kunnen vinden.

Wij zijn Karlijn Benthem en Sara Scholten, samen met (theater)makers die MAKEN benaderen vanuit een artistiek standpunt. We onderzoeken of het kan en we vragen ons af of het moet. De ethische en filosofische kant van de MAAK drang van mensen wordt hierdoor belicht.

Op dit moment werken er veel zzp-ers aan kunsteducatie projecten en zijn er een steuninstelling (K&C) en Vrijdag die de infrastructuur met scholen aan het opbouwen is, en culturele instellingen met hun kunstaanbod, wetenschappers en onderzoekers. Wij willen met hen samen optrekken om projecten te maken met het beste van alle werelden; Onderwijs, kunst en samenleving. wetenschappers en onderzoekers.

De kracht van de Educatie MAAK plaats is dat we autonoom kunnen ontwerpen zonder een inhoudelijke of praktische verplichting, wij denken als kunstenaars over onderwijs. Zeker in het Noorden van Nederland is hier nood aan omdat we op allerlei manieren in scenario’s leven die nog niet eerder speelden (aardbevingsproblematiek, klimaatverandering, corona). Hoe verhouden we ons als mens tot de veranderende wereld om ons heen. Het onderwijssysteem kan moeilijk flexibel meebewegen omdat het daarvoor te solide is. Projectonderwijs en artistieke interventies kunnen daar goed aan bijdragen.

Samen vragen we ons af: Wat moeten wij als professionals leren en hoe kunnen we dat gebundeld aanbieden? Wij denken hier aan bijv. aan Deep Democracy, Design Thinking, filosoferen met kinderen. Om gezamenlijk een visie en projecten te starten die gaan over het vormgeven van je eigen leven (inspiratie Ted Talk ‘Think like an artist’).

We ontwikkelen projecten om toekomstvragen te kunnen stellen en te beantwoorden. We doen dit vanuit verschillende locaties. We gebruiken van de ruimtes die leeg staan en komen naar scholen en artistieke vrijplaatsen om aan te sluiten bij dat wat er al gebeurt. We denken hierbij ook aan festivals en steuninstellingen als K&C en IVAK.

Onze droom is om een scheepswerf te kopen (er staat er eentje te koop vlak buiten Groningen en in Warffum) als ‘Thuishaven’ en van daaruit een aantal boten te laten varen die deze projecten ondersteunen, we denken dan ook aan goed uitgeruste studio’s en ateliers. We willen in ieder geval graag aansluiten bij dat wat er al is.

Ons doel is vorm te geven aan ontwikkeling in tijden waarin we zelf de grootste vormgever zijn van onze eigen toekomst.

Vaste samenwerkingspartners zijn nu al: Het Houten Huis (waarmee we het Houten Huis in de klas graag verder willen ontwikkelen en verspreiden)

De Noorderlingen, Theater de Steeg, K&C (het verder ontwikkelen van KRAAK, een inspiratie platform via We the North)

Foto’s: Project Occident, voorstelling over de Staat van Europa

www.Gebied-B.nl