16 Idee van: Peter Wind Publicatiedatum: 20 maart 2020

Eco Incubator

De Eco Incubator is dé plek waar ideeën, plannen, organisaties en startups samen een plek hebben om te werken aan een groene en duurzame wereld. De Eco Incubator is een op-en-top duurzaam houten gebouw in de Groningse natuur waar studenten werken aan ideeën, start-ups aan nieuwe groene verdienmodellen, en belangenorganisaties aan nieuwe plannen om natuur en biodiversiteit in Nederland én de wereld te versterken. Samen werken aan een gezonde leefomgeving en groene toekomstbestendige steden!

Onze wereld wordt in rap tempo en op veel verschillende fronten structureel gedegradeerd. Wereldwijd worden oceanen vervuild, oerbossen vernietigd, gronden uitgeput en brengt de mens zichzelf en de natuur in gevaar door de manier waarop wij ons gecreëerde systeem in stand houden. Dit moet stoppen, en Groningen heeft de kans hier een grote rol in te vervullen.

De Eco Incubator is een fysieke plek in de Groningse natuur waar wij werken aan structurele oplossingen om biodiversiteit, de natuur en de aarde te beschermen. De Eco Incubator is een uit hout opgetrokken gebouw, dat CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot, en regeneratief werkt. De Eco Incubator is een netwerk.

Voor iedereen die wil
Iedereen die wil bijdragen aan versterking van natuur en biodiversiteit heeft een plek in de Eco Incubator.

Startups werken in de co-workingspace van de Eco Incubator om hun innovatieve oplossingen voor een groenere toekomstbestendige wereld uit te bouwen tot bedrijven.

Ondernemers experimenteren met hun oplossingen voor groene wanden, klimaatadaptieve ontwerpen, waterefficiënte oplossingen voor gebouwen, groene grondstoffen-hergebruik, of hun alternatieven voor bestrijdingsmiddelen.

Groene organisaties zoals Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken in de Eco Incubator om kennis te delen en op te halen bij de studenten, ondernemers en startups.

Studenten gebruiken de Eco Incubator als een living lab om onderzoeken te doen en nieuwe ideeën te creëren voor de startups, ondernemers of groene organisaties in de Eco Incubator.

Vrijwilligers vinden hun plek om bij te kunnen dragen aan sterkere natuur en biodiversiteit bij één van de projecten of organisaties. Of zij starten hun eigen project in hun omgeving via de Eco Incubator.

Daarnaast is in de Eco Incubator ruimte voor bijvoorbeeld events en meetings met als doel natuur en biodiversiteit te versterken, van bijvoorbeeld lokale overheden. Ook is er ruimte voor informatie over subsidies of andere relevante informatie voor het versterken van natuur en biodiversiteit.

Eco Incubator is een Groningse kans
De Eco Incubator is een netwerk van bedrijven, studenten, overheden, belangenorganisaties en vrijwilligers die allemaal werken aan een gezamenlijke doel: natuur en biodiversiteit versterken om onze wereld te redden.

In Groningen hebben wij alles om een belangrijke rol te pakken onze wereld leefbaarder en toekomstbestendig te maken: de kennis, ondernemerschap, de ruimte, de creativiteit en de ambitie. Wij kunnen een leidende rol in Nederland en Europa spelen om te komen tot oplossingen en ondernemerschap voor dit belangrijkste thema in de wereld als wij als mens prettig willen blijven leven in een omgeving die het waard is.

Alles wat hiervoor nodig is, is de juiste mensen en middelen bij elkaar brengen. En ik geloof dat wij dit kunnen in Groningen.

Nature is the greatest source of so much in life that makes life worth living

(David Attenborough)