65 Idee van: Martin Assink Publicatiedatum: 13 februari 2020

Duurzame mobiliteitsoplossing op wijk-/ buurtniveau

In veel buurten/wijken bestaat een mobiliteitsprobleem. Mensen met een laag inkomen, fysieke beperkingen en ouderen (65+) raken geïsoleerd. Verschillende typen van openbaar vervoer zijn beschikbaar, maar zij zijn niet toereikend: de vervoerskosten zijn hoog (taxi’s), er wordt niet tot de voordeur gereden (stadsbus), er bestaan lange wachttijden (Wmo-vervoer) of men komt niet in aanmerking voor het Wmo-vervoer.

Niet iedereen kan gemakkelijk meedoen aan de samenleving. Eén van de redenen is dat men niet de mogelijkheid heeft om zichzelf te verplaatsen door fysieke en financiële beperkingen. Het aanwezige openbaar vervoer (OV) is vaak niet toereikend genoeg door: hoge vervoerskosten (taxi’s), geen deur tot deur service (buurtbus) en lange wachttijden(Wmo-vervoer). Inwoners worden minder zelfredzaam, raken geïsoleerd en vereenzamen; de leefbaarheid in de buurt neemt af. De inwoners die de dupe zijn van dit probleem zijn mensen met een laag inkomen en met name ouderen (65+). Deze ontwikkeling neemt toe door de vergrijzing en individualisering van de maatschappij en de ontwikkeling van het OV in Groningen. Stadsbussen zullen in de toekomst alleen over de hoofdwegen rijden en komen daardoor niet meer tot in de haarvaten van de buurt.

Wat is ons doel?
Met elektrische vervoersmiddelen mensen direct van A naar B brengen en binnen vijftien minuten voor de deur staan. Inwoners met een mobiliteitsprobleem zullen door ons vervoer weer meer naar buiten gaan. Hierdoor neemt de eenzaamheid af en de zelfredzaamheid toe.

Hoe willen wij dit realiseren?
Ons vervoer wordt ingezet voor een afstand tot vijf kilometer. Voor langere afstanden kan gebruik gemaakt worden van het OV. Wij maken namelijk gebruik van voertuigen met een beperkte snelheid en actieradius. Voordeel hiervan is dat wij milieuvriendelijk zijn. De voertuigen bieden plaats aan drie passagiers. Mensen kunnen ons bellen voor een afspraak/reservering van een rit of instappen bij een chauffeur op vaste standplaatsen. De vervoersservice wordt aangeboden voor een zo laag mogelijk tarief. De chauffeurs zijn hoofdzakelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op vrijwillige basis en biedt mogelijkheden naar een betaalde baan. Het vrijwilligerswerk is tevens in te vullen als een participatiebaan, inburgeringstraject, social return, activering of scholingstraject.

Gaat dit wel werken?
Absoluut. Wij rijden vanaf 2019 in de wijk Vinkhuizen vanuit de Stichting WelMobiel. Het initiatief loopt naar grote tevredenheid van gebruikers, vrijwilligers en het initiatiefteam. Vergaderingen van bijvoorbeeld verschillende wijkverenigingen, multifunctionele centra en milieudagen worden nu bijgewoond door mensen voor wie dit voorheen niet mogelijk was. Ook brengen wij veel mensen naar het winkelcentrum, de huisarts, fysiotherapeut en vrienden of familie. Met name bij slecht weer biedt ons vervoer de mogelijkheid om alsnog onder de mensen te komen. Waar men voorheen afhankelijk was van bezoek aan huis (familie, vrienden, huisarts), blijven mensen nu zelfredzaam, actiever en neemt het gevoel van eigenwaarde weer toe.

Laten we dit geweldige idee uitbreiden over de hele provincie Groningen waar dezelfde mobiliteitsproblemen worden ervaren.

Maak ons initiatief ook uw favoriet:)! Voor meer informatie over de stichting, de werkwijze en contactgegevens: www.welmobiel.nl