15 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 januari 2020

Duurzaamheid en gerichte technische opleidingen

Met financiële ondersteuning voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen (zoals isolatie van woningen en zonnepanelen) alle woningen in de provincie duurzaam maken. Voor het uitvoeren hiervan gerichte technische opleidingen bieden voor jongeren en werkzoekenden.

Door ruimhartige financiële regelingen te bieden, kunnen veel mensen hun woning duurzaam maken. Dit vergt veel arbeidskracht. Als we jongeren of werkzoekenden hiervoor gericht opleiden – met bijvoorbeeld meester-gezelconstructies – kunnen we deze opgave met mensen uit onze eigen provincie uitvoeren.

Hiermee behouden we jongeren voor de regio, waardoor we de leefbaarheid op peil houden.