15 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 februari 2020

Duurzaam wonen in de dorpen voor jong en oud

Bouw leegstaande panden in de aardbevingsregio om tot appartementen voor starters en senioren.

In het aardbevingsgebied staan momenteel bejaardentehuizen en basisscholen leeg, zoals in mijn dorp Middelstum. Het Hippolytushoes moest sluiten wegens bezuinigingen, de leerlingen van de Wilster verhuisden naar een nieuwe, aardbevingsbestendige school die elders in het dorp verrees.

Mijn voorstel is om deze nog relatief nieuwe panden om te bouwen tot appartementen en hofjes voor senioren en starters.
Bij beide groepen is grote behoefte aan.