5 Idee van: Riek Siertsema Publicatiedatum: 16 maart 2020

Duurzaam THOES

Duurzaam THOES helpt de regio van het gas af, waarbij inwoners de regie houden in het hoe, het wat en het wanneer. Onze alliantie zorgt voor een brede verspreiding van kennis en voor (door)ontwikkeling van oplossingen waar inwoners behoefte aan hebben. Onze overtuiging: wie weet wat te doen kan eigen keuzes maken en zelf stappen gaan zetten.

Wat?
Nederland moet in 2050 aardgasvrij wonen. Maar daarin nu alvast wat doen is voor veel eigenaren van woningen nog niet aan de orde. Er is nog te veel onbekend over alternatieven, over financiën en over regelingen. Gevolg: mensen wachten af en zien wel wat er straks op hen af gaat komen. Zelfs in Groningen, waar de noodzaak om van het aardgas af te gaan een andere betekenis heeft dan in de rest van Nederland.
Kennisdeling is voor het zetten van stappen van groot belang. We zien nu vooral koplopers bij bijeenkomsten. Duurzaam THOES verspreidt de informatie veel breder door aan te haken bij allerlei evenementen die in de regio georganiseerd worden. Juist ook evenementen die met de energietransitie helemaal niets te maken hebben.
Eigen regie nemen is lastig op dit moment. Het aanbod van duurzaamheidsmaatregelen is erg versnipperd; ketenintegratie in de bouw is nodig, de ontzorging van de inwoners/afnemers/consumenten moet voorop staan en after sales kan beter ingericht worden. Duurzaam THOES heeft de contacten om dit beter op gang te brengen.

Wie?
De kernpartners van Duurzaam THOES zijn: BuildinG, Stichting Perspectief Groningen 2025, Groninger Dorpen en GrEK. Wij zorgen ervoor dat de alliantie gebouwd gaat worden om de impact van de energietransitie op woningen voor bewoner-eigenaren minder complex te maken. In een schil om ons heen verzamelen we partners als: Brancheverenigingen in de bouwkolom, EnTranCe/New Energy Coalition, TNO, BTIC, Onderwijsinstellingen (Hanzehogeschool, Noorderpoortcollege, Alfacollege en RuG).

Hoe?
Hoe brengen we de boodschap zodanig dat inwoners en de bouwketen over verduurzaming na gaan denken? Door de boodschap in vele vormen en op veel plekken te herhalen:

  • Een rondreizend circus (aansluiten bij bestaande events).
  • Ondersteuning in dorpen en wijk door studenten.
  • Een rubriek bij RTV Noord en items bij PerspectiefGroningen TV.
  • Aandacht voor diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld de financiële kant.
  • Aandacht voor koppelkansen (versterking en langer thuis blijven wonen).
  • De lokale infrastructuur te benutten. Lokale coöperaties helpen.
  • Een wedstrijd uitschrijven voor lokale ondernemers/bedrijven om gezamenlijk tot een oplossing voor een vraagstuk te komen. Vraagstukken zijn op te halen bij de lokale energiecoöperaties.

Over duurzaamheid wordt al veel gepraat, maar voor de volgende stap moeten we echt naar praktische oplossingen. Wij zorgen voor borging van ervaringen in de regio. Onze aanpak heeft het karakter van een estafette: je sluit aan, je brengt iets in, je neemt iets mee en je geeft iets door. Door middel van Duurzaam THOES werken we aan een goede basis, met als belangrijk doel te komen tot regionale opschaling. Duurzaam THOES is de infrastructuur die verduurzaming dicht bij huis brengt. Samen zorgen we ervoor dat de verduurzaming van de woningvoorraad in Groningen in een stroomversnelling gaat komen, zonder dat bewoner-eigenaren zich erdoor overvallen voelen.