1 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 30 maart 2020

Duurzaam ontwerp & beheer van het openbare groen

Om het welzijn van burgers te waarborgen en de klimaatverandering te helpen bestrijden, zullen steden in de toekomst duurzamer en vooral groener moeten worden ontworpen. Bij de transitie naar duurzamere steden zijn er meerdere thema’s belangrijk zoals duurzame gebouwen, infrastructuur, afvalbeheer, mobiliteit en leefomgeving.

Met dit project ligt de focus op het openbaar groen. Een andere kijk op het ontwerp en beheer van de openbare ruimte is nodig, waarin wordt gewerkt aan klimaatadaptatie, meer biodiversiteit, beter leefklimaat, vergroten economische waarde (bijv. waardeverhoging woningen in de woonwijk) en bewustwording. Voorbeelden van acties kunnen zijn:

(1) Het benutten van platte daken door bijvoorbeeld een moestuin. Een groen dak heeft veel voordelen zoals langere levensduur van het dak, filtering van fijnstof, zorgt voor geluidsdemping, isolatie, voedselproductie, geeft een sponseffect bij zware regenval, en zorgt voor een lagere temperatuur van het gebouw in warme periodes.
(2) Groene façades op gebouwen
(3) Verbeterde toegankelijkheid en nabijheid van groen ruimte
(4) Openbare groene ruimte creëren dat een aantrekkelijke plek biedt voor kinderen en volwassenen om te spelen en te sporten, bevorderen bewustwording en onderwijs over de natuur en recreatie voor de burgers

De aanpak van dit project is om in eerste instantie een aantal pilots in de gemeente Groningen op te zetten rondom ontwerp en beheer van het openbaar groen en gebiedsinrichting. De ervaringen en lessen uit deze pilot zullen leiden tot een toolkit/blauwdruk voor andere Groningse gemeenten die ook stappen willen zetten maar nog op zoek zijn naar concrete voorbeelden.

In de pilot wordt vanuit “design thinking” gewerkt aan een nieuw soort inrichting en gebruik van het gebied. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis van bedrijven binnen beheer van de openbare ruimte. Het leren staat hierbij voorop, mede daarom willen we ook studenten vanuit HBO (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden), MBO (Terra), en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrekken. Als potentieel startpunt kan aan een ontwerpwedstrijd worden gedacht, waarin teams vanuit onderwijs en bedrijfsleven samen aan een case van een pilotgebied werken. Verder zijn er al soortgelijke projecten in Utrecht en Amsterdam die als inspiratie kunnen dienen.

Levert het volgende op voor Groningen: 
Door vanuit verschillende perspectieven en achtergronden naar het openbare groen te kijken komen we tot betere oplossingen. Veel van de openbare ruimte wordt nauwelijks ingezet voor positieve doeleinden. Een groene, duurzame en levendige openbare ruimte heeft een positieve invloed op meerdere gebieden:
(1) De economische waarde van het gebied
(2) Vergroting van de biodiversiteit
(3) Bijdrage aan klimaatadaptatie
(4) Betere gezondheid en meer welzijn voor hun burgers

 

Gerelateerde ideeën