35 Idee van: Arnoud Garrelts Publicatiedatum: 14 maart 2020

Duizend groene eilanden in de ruimte

Beplanting op (boeren)erven bepaalt het karakter van het Groningse landschap. Het staat onder druk en vraagt om een impuls waarbij kansen liggen voor het vergroten van biodiversiteit, klimaatadaptatie en voedselproductie.

Boerenerven liggen als groene eilanden in het Groninger landschap. Bebouwing en beplanting vormen op deze erven van oudsher een samenhangend geheel en drukken hun stempel op het karakter van het omringende landschap. Verandert het beeld van zo’n erf, dan verandert ook het beeld van de omgeving ervan.

Dit laatste is precies wat dreigt te gebeuren. Op veel erven staat de kwaliteit van de beplanting door bijvoorbeeld boomziektes of achterstallig onderhoud namelijk onder druk. Ook de bouw van nieuwe, grootschalige, schuren kan het beeld van een erf veranderen. Bomen en struiken kunnen er, net als vroeger, voor zorgen dat er sprake blijft van een samenhangend geheel en van een erf dat het beeld oproept van een groen eilandje in een eeuwenoud en uniek cultuurlandschap.

Willen we dit landschap behouden, dan verdienen de erven een ‘groene’ impuls. Deze kan ook bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit, CO2 opslag, klimaatadaptatie, biomassateelt en voedselproductie. Omdat ieder erf een unieke situatie en dus ook unieke kansen kent, is maatwerk vereist. Voor een deel van de erven liggen al mooie plannen klaar die zo kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Ze verdienen ‘slechts’ een duwtje in de rug.