20 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 30 maart 2020

Draaihals

Stip aan de horizon

We willen de draaihals weer broedend terug in Groningen. Westerwolde energieneutraal  en hét voorbeeld voor:  de circulaire landbouw, de eiwittransitie en het Deltaplan Biodiversiteit. Om na 2025 de innovatie op te schalen.

 

Draaihals, het voorbeeld

Het roer gaat om: onze nekken moeten draaien, gelijk de draaihals! Minder fossiele brandstof-, minder dierlijke eiwitten- en minder soja- gebruiken.  Net zulke sterke tenen ontwikkelen en bescheiden houden als de draaihals. Dan lukt ‘t!

Meer duurzame energie

In Westerwolde kan volgens de ambities van de gemeente nog circa 300ha nieuwe zonneparken aangelegd worden. Uit onderzoek onder de bevolking is gebleken, dat het Weenderveld  ‘populair’ is voor de aanleg van zonneparken. Het was voor 1930 één woeste vlakte met lichte glooiingen en  jeneverbesstruiken. Een terrein met de draaihals. Het zonnepark wordt ook zo natuurvriendelijk.

Natuurinclusieve circulaire akkerbouw en voedselbos

Aansluitend willen we enkele voorbeeld akkerbouwbedrijven die grootschalig op een natuurinclusieve wijze nieuwe eiwitgewassen telen voor de voedselindustrie. Gewassen die net als en naast de fabrieksaardappelen een goed saldo opleveren. Grassen en vlinderbloemigen die de stikstof vastleggen, goed voor de bodem zijn. Ze worden bestoven door hommels. De akkerbouwers gaan ook in coöperatief verband een professioneel voedselbos met een klimaatbos beheren.

Circulaire landbouw en de eiwittransitie

Door het zonnepark  is er aanbod van elektriciteit waarmee een algenkwekerij gevoed kan worden op de goedkoopste momenten van de dag.  De algen worden gevoed met een deel van de afvalproducten van de akkers en stallen uit de omgeving.  Op deze wijze worden er opnieuw eiwitten geproduceerd voor de voedselketen en de verwerkende industrie in (Oost)Groningen.  De eiwitten en oliën van de akkers worden in een tweede vrijkomende boerderij eerst behandeld, waarna de aminozuren en oliën de bioreactor daarna komt het kweekvlees er uit.  Geheel gebiedseigen.

Educatie- en informatiecentrum

Alle deelprojecten vragen grote inzet van personeel, die hier in de praktijk opgeleid worden. Deels met medewerkers van b.v. Wedeka en ook in opleiding bij het Noorderpoort en/of Terra.   Het sluit aan op ‘Future for Kids’. Het educatiecentrum wordt ook een infocentrum.

Meerwaarde

Het idee heeft meerwaarde  voor het verduurzamen van de provincie. Het geeft een plus voor toerisme en werkgelegenheid. Het complex van natuur en landbouw wordt hét Europese voorbeeld voor de natuurinclusieve circulaire landbouw met de energie- en eiwittransitie en het Deltaplan Herstel Biodiversiteit.

Samen

Draaihals komt er alleen in samenwerking met vele  bedrijven. Die samen een consortium/coöperatie vormen.  Ondertussen nemen  de coöperatie Stuw en de gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen het voortouw. Veel partijen denken mee, zijn enthousiast. Jij ook?