3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 11 maart 2020

Dorpsgezichten

Dorpsgezichten: de verhalen achter de gezichten in Groninger dorpen.

Wie een dorp wil kennen, kent de verhalen achter de mensen. De levens achter de voordeuren. De twijfels, angsten, liefdes en vreugde van buurtgenoten en buren. Met dit project krijgen die verhalen een gezicht. Zo groeien compassie, empathie en onderling begrip. En dragen we bij aan gemeenschapsgevoel, zelfredzaamheid en sociale veiligheid. Die verhalen willen we opzoeken, vastleggen en delen.