18 Idee van: Jelwin en Ymkje Kuipers Publicatiedatum: 31 maart 2020

Doe mee! Bloemenzee

Begin 2019 ontstond bij Jelwin en Ymkje van SchotseHooglanders het plan om met elkaar een bloemenzee te creëren. Het gaat niet goed met bijen en andere insecten. Ook bij in Opende verdwijnen oude weilanden en bloemen. We voelen ons daarbij vaak machteloos, maar dat hoeft niet. We hebben bedacht dat we met adoptanten een bloemenzee kunnen creëren. Goed voor de bijen en meteen een enorme verfraaiing van de omgeving.

De eerste 1000m2 is eind 2019 al ingezaaid en gaat dit voorjaar (2020) bloeien.

We zaaiden een wildmengsel van zaden, samen met de adoptanten die dat willen en met andere vrijwilligers.

We hebben nog meer percelen beschikbaar voor een bloemenzee. Met hulp van adoptanten en van Toukomst kunnen we dit plan groot maken.